5 สัญญาณที่บ่งบอกว่าเครื่องจักรกำลังเยื้องศูนย์

การเยื้องศูนย์ (Misalignment) คือสภาวะที่ศูนย์กลางการหมุน (Center of Rotation) ของเพลาทั้งสองด้านอยู่คนละตำแหน่งกันขณะที่เพลากำลังหมุนและสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่างๆแก่เครื่องจักรของเรา แต่เราสามารถมองหาสัญญาณของมันและทำการแก้ไขก่อนได้ โดยสัญญาณทั่วๆไปของการเยื้องศูนย์จะมีอยู่ 5 สัญญาณดังนี้

1. เกิดเสียหายหรือมีการสึกหรอที่ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักร

เช่น คัปปลิ้ง, ตลับลูกปืน, สายพาน หรือพวกซีลต่างๆ

2. จุดยึดมีการขยับเนื่องจากความล้า

เมื่อเกิดการเยื้อง  ศูนย์ขึ้น จุดยึดต่างๆเช่น ท่อ หรือฐานของเครื่องจักร จะมีเกิดความเค้นและความเครียดขึ้น ทำให้เห็นว่าจุดยึดขยับไปมา

3. แผ่นชิม (Shims) สามารถหลุดออกมาได้ง่าย

เมื่อขาของมอเตอร์มีความล้าสะสมและมีการโก่งขึ้นจนแผ่นชิมหลุดออกมาหรือสามารถถอดแผ่นชิมออกมาได้อย่างง่ายดาย และยังเป็นสัญญาณของการเกิด Soft foot ด้วย

4. ค่าไฟเริ่มสูงขึ้น

การเยื้องศูนย์จะทำให้การทำงานของเครื่องจักรนั้นเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น และมอเตอร์เริ่มที่จะกินไฟมากขึ้นเนื่องจากเกิดความสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อนและการสั่นสะเทือน

5.ค่าการสั่นสะเทือน (Vibration) สูงขึ้น

แน่นอนว่าการเยื้องศูนย์นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เราสามารถใช้เครื่องมือวัดค่าการสั่นสะเทือนเพื่อวิเคราะห์ว่าสาเหตุนั้นมาจากการเยื้องศูนย์หรือไม่