เครื่องมือตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ (Laser Shaft Alignment) โดย Acoem Fixturlaser

ด้วยประสบการณ์เกือบ 40 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยี Laser-Alignment จากผู้เชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการตั้งศูนย์เพลาให้สามารถใช้งานง่าย สะดวก และแม่นยำมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกระดับประสบการณืของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ผู้ใช้งานเบื้องต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ

การตั้งศูนย์เพลาคืออะไร

การตั้งศูนย์เพลา ว่ากันตามทฤษฎีคือการทำให้ศูนย์การหมุน (Center of Rotation) ของเพลาฝั่งขับ และเพลาฝั่งถูกขับนั้น อยู่ในตำแหน่งเดียวกันขณะที่เพลาหมุน โดยการตั้งศูนย์เพลาจะทำขณะที่เครื่องจักรนั้นหยุดนิ่ง เพื่อให้ได้ค่าการเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้ของเครื่องจักร

โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ก็มีวิธีการตั้งศูนย์เพลาอยู่หลายวิธี ตั้งแต่วิธีการใช้ไม้บรรทัด และฟีลเลอร์เกจ ซึ่งมีความแม่นยำที่น้อย และยังต้องการประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่สูงมากอีกด้วย อีกวิธีคือ การใช้ไดอัลเกจ (Dial gauge) ซึ่งมีความละเอียดมากขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีการฝึกฝนการใช้งานจนเชี่ยวชาญก่อน และยังมักพบปัญหา Bar Sag ที่โน้มลงหรือความฝืดของชิ้นส่วนต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้อ่านค่าเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งปัจจุบันนี้ การใช้เครื่องมือตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์นั้นก็เป็นอีกวิธี ที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วกว่าไดอัลเกจมาก

ทำไมต้องตั้งศูนย์เพลา (Why Shaft Alignment?)

ทั่วโลกมีความจำเป็นในการใช้งานเครื่องจักรเพลาหมุนจำนวนมาก เช่น มอเตอร์และปั๊มนับล้านตัวรวมทั้งเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อการส่งกำลังจากมอเตอร์ผ่านคัปปลิ้ง (Coupling) ซึ่งเมื่อเกิดการเยื้องศูนย์จะทำให้เกิดความเครียด (Strain) ที่ทั้ง 2 ฝั่งของเพลา จนเกิดความผิดปกติต่างๆ เช่น ภาระการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ซีล (Seal) เพิ่มขึ้นจนอาจทำให้เสียหาย, ตลับลูกปืน (Bearing) เสียหาย, ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรลดลง, ค่าการสั่นสะเทือน (Vibration) สูงขึ้น และเกิดความร้อนสะสม ซึ่งล้วนเป็นความเสียหายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายจากเวลาที่สูญเสียไปจากการผลิตอีก ดังนั้นการตั้งศูนย์เพลาที่ดี จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้

ทำไมต้อง Acoem Fixturlaser ?

จากประสบการณ์ในการตั้งศูนย์เพลา เราได้ออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทำงานได้ง่าย และรวดเร็ว ดังนี้

Line laser & CCD systems ทำให้ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และพร้อมทำงานได้ในทุกๆสภาวะ ไม่ว่าจะอุณหภูมิสูง การทำงานกลางแจ้ง ฝุ่น ควัน หรือไอน้ำ รวมทั้งมีตัวรับ (Detector) ชนิด Digital ที่ช่วยให้สามารถออกแบบเซ็นเซอร์ให้มีขนาดเล็ก จึงช่วยให้สามารถเหมาะสมกับการทำงานในที่แคบได้

GuideUTM ที่จะช่วยแนะนำการทำงานของอุปกรณ์ทีละขั้นตอน (Step by Step) ด้วยภาษาภาพและไอคอน เพื่อลดความผิดพลาดทางการสื่อสารด้วยภาษา

Vertizontal™ หลังจากวัดค่า และแสดงผลการวัดแล้วจะแนะนำขนาดที่เหมาะสมของแผ่นชิม (Shims) ที่ผู้ใช้งานควรเสริมเข้าหรือถอดออกจากมอเตอร์ ก่อนที่จะไปปรับตั้งแบบ Real-Time ในการขยับซ้ายขวา และการปรับแผ่นชิม

TrueLive การอ่านค่าต่างๆจะแสดงที่จอแสดงผลแบบ Real-Time และแม้ว่าจะมีการขยับที่ไม่ตั้งใจ หรือการบังแสงเลเซอร์ขณะที่ทำงาน ระบบจะทำการย้อนค่ากลับมาเพื่อให้การทำงานนั้นสามารถทำต่อได้