Welcome to Forever And a Day Technology

 • Mon-Fri: 8.00am to 5.00pm
Search

การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

(ได้รับการรับรองจาก ISO หรือ Non-ISO)

การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน CAT I

หลักสูตรนี้คือหลักสูตรเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ :

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลการสั่นสะเทือน

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • เริ่มทำการวิเคราะห์เบื้องต้น

 • นำการฝึกอบรบและใบรับรองไปใช้เพื่อเป็นจุดเริ่มในการประกอบอาชีพใหม่ในฐานะนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน CAT II

หลักสูตรนี้จะสอนสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเป็นหนทางไปสู่การเป็นนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจ และมีความสามารถ
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ :

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลการสั่นสะเทือน

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • ตั้งค่าเครื่องวิเคราะห์สำหรับการรวบรวมข้อมูลตามปกติและการทดสอบพิเศษ

 • วินิจฉัยเงื่อนไขข้อผิดพลาดทั่วไปที่มักจะเกิดขึ้น

 • ทำการทดสอบพิเศษเพื่อตรวจสอบความไม่สมดุลย์ ความคลาดเคลื่อน เสียงสะท้อน ความหลวม และความผิดปกติอื่น ๆ

 • รู้วิธีการจัดตำแหน่งและตั้งศูนย์เพลาที่แม่นยำ

 • นำการฝึกอบรบและใบรับรองไปใช้เพื่อข้ามขั้นต่อไปในการประกอบอาชีพใหม่ในฐานะนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน CAT III

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความมั่นใจในการวิเคราะห์สเปกตรัมแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณ รูปคลื่นเวลาและการวิเคราะห์เฟส การทดสอบข้ามช่องสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักร และการแก้ไขข้อผิดพลาด หากคุณต้องการก้าวหน้าในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนอย่างแท้จริง และสามารถดำเนินการทีมตรวจสอบสภาพที่ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นคุณคือผู้ที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรนี้

 • คุณจะได้เรียนรู้การวินิจฉัยสภาวะความผิดปกติทั่วไปทั้งหมดด้วย rolling element และ sleeve bearing machines การใช้สเปกตรัม เทคนิคการตรวจจับความถี่สูง คลื่นความถี่ การอ่านเฟส และเทคนิคอื่นๆ ในการวินิจฉัยข้อบกพร่อง

 • นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้พลศาสตร์ของเครื่อง (ความถี่ธรรมชาติ เสียงสะท้อน ฯลฯ) วิธีการทดสอบการสั่นพ้อง และวิธีแก้ไขปัญหาการสั่นพ้อง หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมความสามารถในการวัดช่องทางเดียวและข้ามช่องของเครื่องวิเคราะห์ของคุณ

 • และหลังจากจบหลักสูตร CAT-III แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าและเรียกใช้โปรแกรมการสั่นสะเทือนที่ประสบความสำเร็จและให้คำปรึกษาแก่นักวิเคราะห์รุ่นเยาว์ได้

การตั้งศูนย์

 • ภาพรวมของการจัดตำแหน่งที่แม่นยำ

 • คำแนะนำโดยละเอียดรวมถึงประโยชน์ด้านความน่าเชื่อถือ

 • พื้นฐานของการคำนวณไดอัลเทสอินดิเคเตอร์

 • Rim-and-face and reverse-dial dial-indicator alignment overview

 • การตรวจสอบก่อนการตั้งศูนย์

 • Soft foot detection and correction

 • The rim-and-face method in detail

 • The reverse-dial method in detail

 • Laser alignment methods in detail

 • การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (และการจัดการกับ  the bolt bound and base bound situations)

 • Dealing with dynamic and thermal growth

 • Machine train alignment

ความสมดุลย์

 • บทนำ
 • ความไม่สมดุลคืออะไร
 • อะไรที่ส่งผลให้เครื่องจักรไม่สมดุล
 • Understanding phase
 • Phase conventions
 • Advanced phase
 • Understanding vectors
 • ทฤษฎีความสมดุล
 • ความไม่สมดุลประเภทต่าง ๆ
 • การวินิจฉัยความไม่สมดุล
 • Confusing unbalance with other fault conditions
 • Preparing for the balance job
 • Single plane
 • Single plane vector balancing
 • Two plane balancing
 • Static-couple balancing
 • Balancing overhung rotors
 • Four run no phase balancing
 • Trial weight selection
 • Splitting and combining weights
 • อะไรที่จะสามรถเกิดความผิดพลาดได้ และวิธีกู้คืน
 • ความคลาดเคลื่อน คุณภาพและมาตรฐาน ISO
 • ความคลาดเคลื่อน คุณภาพและมาตรฐาน IAPI MIL
 • บทสรุป

การวิเคราะห์น้ำมัน

 • กลยุทธ์การบำรุงรักษาการวิเคราะห์น้ำมัน
 • Lubricant Fundamental
 • Oil Sampling Fundamentals
 • Fluid Properties Analysis
 • การควบคุมการปนเปื้อนและการบำรุงรักษาเชิงรุก
 • การตรวจจับความผิดพลาดของเครื่องจักรและการวิเคราะห์เศษซากที่สึกหลอ
 • เริ่มและออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน
 • How to Select Routine and Exception Test Based on Reliability Goals
 • How to Set Oil Analysis Target & Alarm Limits
 • How To Read Oil Analysis Report / Data Interpretation
 • Field Inspection & Tests
 • Integration Oil Analysis with Vibratio

การทดสอบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • Condition monitoring and reliability improvement
 • ทฤษฎีเสียงและอัลตราซาวนด์
 • วิธีการตรวจวัดคุณภาพ
 • วิธีการตรวจจับสภาวะความผิดปกติในวงกว้าง: ตลับลูกปืน วาล์ว กับดักไอน้ำ ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย
 • วิธีตรวจจับรอยรั่ว
 • วิธีการหล่อลื่นแบริ่งที่มีความแม่นยำ

การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรด

Level I – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการการถ่ายภาพความร้อน

หลักสูตรต่างๆ มีให้บริการทั้งในภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส โปรดดูรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

หลักสูตรการรับรองขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพความร้อน Level I ของเรามีไว้สำหรับนักถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ และเน้นที่วิธีการใช้อินฟราเรดเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เรียนรู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของกล้อง การถ่ายเทความร้อน และการเขียนรายงาน ผู้ที่สำเร็จตามข้อกำหนดของหลักสูตรจะได้รับการรับรองระดับ I Infrared Thermography Certification จาก ITC

ประโยชน์ของหลักสูตรอินฟราเรด
 • ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการถ่ายภาพความร้อน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการตรสจชชวจสอบให้ประสบความสำเร็ขและความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึง
 • วิเคราะห์ภาพความร้อน จัดลำดับความสำคัญของความผิดปกติ และสร้างรายงานอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดในการตรวจสอบอินฟราเรด
 • ค้นพบวิธีการวัดอุณหภูมิอย่างง่ายโดยการเรียนรู้พื้นฐานของการแผ่รังสีและการสะท้อนกลับ
 • เรียนรู้แนวคิดหลักของการถ่ายเทความร้อนและผลกระทบต่อการถ่ายภาพและการวัดอุณหภูมิ
 • พัฒนาทักษะการใช้งานกล้อง IR ที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลคุณภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพความร้อนของคุณ
 • Learn the fundamentals of thermal imaging for reliability maintenance, building envelope analysis and roof moisture applications. No previous experience necessary!
 • ได้รับประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงที่สร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของกล้อง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการถ่ายเทความร้อนที่ให้ความรู้กันตลอดทั้งสัปดาห์
อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรนี้ :
 • IR Camera-ผู้ที่เรียนจะต้องปฏิบัติการในหลากหลายรูปแบบและทำแบบฝึกหัดต่างๆ ให้เสร็จสิ้นตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • Laptop- การสอบรับรองจะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ตยังเป็นสิ่งที่ยังเป็นที่นิยม
 • IR Reporting Software- กรุณาติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนเข้าชั้นเรียน ซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อช่วยในการฝึกปฏิบัติในห้องแล็บกล้องต่างๆ ได้
 • Accessories-แบตเตอรี่เสริม สายชาร์จ ฯลฯ

Level II – การรับรองการถ่ายภาพความร้อนเชิงปฏิบัติ

คลาสการรับรองการถ่ายภาพความร้อนเชิงปฏิบัติ Level II ของเรานั้นมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพความร้อนที่ผ่านการรับรองระดับ 1 ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอินฟราเรด หลักสูตรนี้เน้นที่การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและการวัดอุณหภูมิของคุณ ผู้ที่สำเร็จตามข้อกำหนดของหลักสูตรจะได้รับการรับรอง Level II Infrared Thermography Certification จาก ITC

ประโยชน์ของหลักสูตรอินฟราเรด
 • ทบทวนแนวคิดการฝึกอบรม Level I ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับกล้อง IR และเทคนิคการถ่ายภาพที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพความร้อน
 • ฝึกฝนความสามารถของคุณในการวิเคราะห์ภาพความร้อนและสร้างรายงานอินฟราเรดโดยการเรียนรู้การทำงานของกล้องขั้นสูงและแนวคิดการวัดอุณหภูมิ
 • เสริมความรู้ของคุณเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ความผิดปกติของความร้อนในการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย
 • ฝึกฝนทักษะการวัดอุณหภูมิของคุณโดยดูว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความแม่นยำ รวมถึงแนวคิดการวัดรังสีขั้นสูงของการแผ่รังสีและการสะท้อนกลับ
 • ค้นพบวิธีที่นักถ่ายภาพความร้อนมืออาชีพดำเนินการตรวจสอบ และข้อมูลประเภทใดที่สำคัญที่สุดในการรวมไว้ในรายงานอินฟราเรด
 • ทราบวิธีกำหนดเกณฑ์ความรุนแรงได้ดีขึ้นเมื่อจัดลำดับความสำคัญของความผิดปกติของความร้อนในการใช้งานที่หลากหลาย
 • เรียนรู้องค์ประกอบที่จำเป็นของการฝึกเขียนซึ่งใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและการรับรองความต้องการของช่างถ่ายภาพความร้อนด้วยหลักสูตรของคุณ
 • ท้าทายตัวเองด้วยแบบฝึกหัดการใช้กล้องภาคปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการวัดอุณหภูมิและวินิจฉัยปัญหาร้ายแรง
อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรนี้ :
 • IR Camera-ผู้ที่เรียนจะต้องปฏิบัติการในหลากหลายรูปแบบและทำแบบฝึกหัดต่างๆ ให้เสร็จสิ้นตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • Laptop- การสอบรับรองจะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ตยังเป็นสิ่งที่ยังเป็นที่นิยม
 • IR Reporting Software- กรุณาติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนเข้าชั้นเรียน ซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อช่วยในการฝึกปฏิบัติในห้องแล็บกล้องต่างๆ ได้
 • Accessories-แบตเตอรี่เสริม สายชาร์จ ฯลฯ

Level III – Master Thermographer Certification

For Level II thermography professionals who are seeking to become the infrared experts in their field.  Our Level III Certification puts you on the right track to managing an infrared program. Learn the most advanced thermographic inspection and application techniques, proper camera selection, infrared program management, calculating program ROI, what standards to follow, how to develop inspection procedures and much more.

Course Objectives
 • Identifying safety requirements for thermographers and accompanying personnel for IR surveys.
 • Recognizing key elements of a successful IR Thermography program.
 • Understanding the process used to create an IR procedure.
 • Learning how to create an IR thermography budget.
 • Developing a written practice for Level I, Level II and Level III thermographers.
 • Creating a custom IR report template and proper reporting procedures.
Required Course Materials:
 • IR Camera- Students will be required to complete various labs & exercises throughout the duration of the course.
 • Laptop- Certification Examinations will be administered electronically. Tablets are also acceptable.
 • IR Reporting Software-Please have software installed prior to class. Software can be used to assist with many of the camera lab exercises
 • Accessories-Extra Batteries, charger cords, etc

การตรวจสอบแบบ NDT

Ultrasonic Testing - Level 1 course

​This course has been developed in line with SNT-TC-1A to develop individuals as ASNT Level - I to perform and report Ultrasonic Testing (UT) results of metals under supervision of Level II and other engineering materials.

The NDT Ultrasonic Testing (UT) Testing Level I training course will provide theory lectures and practical training to provide the candidate with a preliminary understanding of Ultrasonic Testing. The course will encourage group discussions around practical problems and provide field expertise on how to resolve them. At the end of this course the candidate will understand how to perform inspection of samples for Ultrasonic Testing. The course will cover –

 • Basic principles on Ultrasonic Testing.

 • Inspection and measurement of samples.

 • Familiar with the scope and limitation of the method

 • Introduction to ASTM and ASME standards and specifications.

 • At the end of the course, candidate will be appearing for a Level I exam. Each candidate will be a certified NDT UT Level I upon successfully clearing the exam. 

Ultrasonic Testing - Level 2 course

This course has been developed in line with SNT-TC-1A to develop individuals as ASNT Level - II to perform and report Ultrasonic Testing (UT) results of metals and other engineering materials

 • The NDT Ultrasonic Testing (UT) Testing Level II training course will provide theory lectures and practical training to provide the candidate with a preliminary understanding of Ultrasonic Testing. The course will encourage group discussions around practical problems and provide field expertise on how to resolve them. At the end of this course the candidate will understand how to perform inspection of samples for Ultrasonic Testing. The course will cover -Basic principles on Ultrasonic Testing.
 • Inspection and measurement of samples.
 • Familiar with the scope and limitation of the method
 • Introduction to ASTM and ASME standards and specifications.
 • At the end of the course, candidate will be appearing for a Level I exam. Each candidate will be a certified NDT UT Level II upon successfully clearing the examination.
X