Welcome to Forever And a Day Technology

  • Mon-Fri: 8.00am to 5.00pm
Search

Progressive systems

Progressive systems

Progressive systems

Automated lubrication system for grease.
Used for smaller lubrication systems, about 50 lubrication points or less. The progressive distrubators are fed either from a lubricator (i.e. an electrically powered multi line pump) or an air-operated grease pump.

Read Our Latest News

News & Articles

ด้วยประสบการณ์เกือบ 40 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยี Laser-Alignment จากผู้เชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการตั้งศูนย์เพลาให้สามารถใช้งานง่าย สะดวก และแม่นยำมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกระดับประสบการณืของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ผู้ใช้งานเบื้องต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ
การเยื้องศูนย์ (Misalignment) คือสภาวะที่ศูนย์กลางการหมุน (Center of Rotation) ของเพลาทั้งสองด้านอยู่คนละตำแหน่งกันขณะที่เพลากำลังหมุนและสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่างๆ
X