ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search
Progressive systems

Progressive systems

ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติสำหรับจารบี ใช้สำหรับระบบหล่อลื่นขนาดเล็กไม่เกิน 50 จุด ด้วยชุดกระจายสารหล่อลื่นแบบ Progressive จะถูกป้อนสารหล่อลื่นจากชุดจ่าย (เช่น ปั๊มหลายสายที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) หรือปั๊มอัดจารบีด้วยอากาศ

Read Our Latest News

News & Articles

Pre alignment – คืออะไร ? คืออะไร สำคัญอย่างไร และอะไรคือเหตุผลที่ทีมซ่อมบำรุงควรทำ ก่อนการตั้งศูนย์เพลา (Shaft Alignment) ท่านเคยเจอปัญหา ในทำการตั้งศูนย์เพลา
หากคุณเป็นคนดูแลเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นดูแลทั้ง ความพร้อมการเดินเครื่องจักร สมรรถนะการเดินเครื่องจักร หรือ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรนั้นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องจักร Critical ที่ความเร็วรอบต่ำและการเพิ่มความน่าเชื่อถือเครื่องจักร Critical ที่มีรอบต่ำ จึงควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X