ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

ปั๊มอัดจารบี อัตราส่วน 1:6 (Grease pumps air operated 1:6)

ปั๊มอัดจารบี อัตราส่วน 1:6 (Grease pumps air operated rate 1:6)

Part.nr: 0102100

Grease pressure:700 psi
Pump tube:Ø 50 mm L=960 mm
Weight:9,8 kg
Air pressure min-max:0,3-1,0 MPa/43-150 psi

Description

Air pressure min-max:0,3-1,0 MPa/43-150 psi
Grease pressure:4,8 MPa/700 psi at 0,8 MPa
Grease connection:ISO-G3/4 female
Air connection:ISO-G1/4 female
Pump tube:Ø 50 mm L=960 mm
Height, total:1 440 mm
Weight:9,8 kg
Material:
Anodized aluminium, steel, stainless steel, brass, and plastic
Read Our Latest News

News & Articles

การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
เครื่องจักรนั้น มีหลายประเภท หลายการใช้งาน ซึ่ง จะแบ่งตามรูปแบบการใช้งานในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำงานไม่ซับซ้อน อาจจะใช้เครื่องจักรที่เป็นรูปแบบ รอก , เชือก, ฟันเฟืองเล็กน้อย เป็นต้น ขยับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นพวกที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เช่น เครื่องจักรในรูปแบบ PLC , เครื่องจักรประเภทมอเตอร์ , เครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องจักรในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างมา ดังนี้
X