ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

เครื่องตรวจสอบปริมาณจารบี (Grease flow meter)

เป็นเรื่องยากที่จะหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยมือให้ได้ปริมาณจาระบีที่ถูกต้องโดยใช้ปืนอัดจารบีธรรมดา และด้วยปั๊มกระบอกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือนิวเมติกส์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ส่งผลให้ตลับลูกปืนจำนวนมากได้รับจาระบีมาก ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงและอาจนำไปสู่การเสียที่มีราคาแพง

ตรวจสอบปริมาณจารบี Grease Flow Meter

อุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจวัดปริมาณจารบี แบบดิจิตอล

เป็นเรื่องยากที่จะหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยมือให้ได้ปริมาณจาระบีที่ถูกต้องโดยใช้ปืนอัดจารบีธรรมดา และด้วยปั๊มกระบอกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือนิวเมติกส์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ส่งผลให้ตลับลูกปืนจำนวนมากได้รับจาระบีมาก ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงและอาจนำไปสู่การเสียที่มีราคาแพง

มิเตอร์แสดงปริมาณด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ (9 มม.) และอ่านง่ายบนจอแสดงผลพร้อมหน่วย (cm³, g, oz หรือ fl.oz.) ไม่ว่าจะตั้งค่าหน่วยการวัดใดไว้ ก็สามารถปรับเทียบเพื่อแสดงปริมาณที่ถูกต้องได้

ลายละเอียด อุปกรณ์

Flow :Max 1 000 cm³/min
Working pressure :Max 70 MPa/10 000 psi
Battery :1 st AA (1,5 V)
Measuring accuracy :±3 % upp till 30 MPa (4 400 psi)

เครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบี (Grease Flow Transmitter)

ส่วนประกอบหลัก : stainless steel และ PEEK

เครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบี (Grease flow Transmitter )เป็นส่วนหนึ่งของระบบ WLubeMon เครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบีวัดการไหลของน้ำมันหล่อลื่นและอุณหภูมิโดยรอบ และส่งไปยังหน่วยควบคุม WLubeMon (102061 หรือ 102062) ตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบีควรอยู่ใกล้กับจุดหล่อลื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลระหว่างเครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบีและจุดหล่อลื่น.

ลายละเอียด อุปกรณ์

Dimensions::(LxWxH): 46 x 40 x 50 mm
Flow range:0 – 1,500 cm³/min
Temperature::-20 to +80 °C
Max pressure:700 bar

เครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบี (Grease Flow Transmitter)

ส่วนประกอบหลัก : Anodized aluminium and POM

เครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบีเป็นส่วนหนึ่งของระบบ WLubeMon เครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบีวัดการไหลของน้ำมันหล่อลื่นและอุณหภูมิโดยรอบ และส่งไปยังหน่วยควบคุม WLubeMon (102061 หรือ 102062) ตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบีควรอยู่ใกล้กับจุดหล่อลื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลระหว่างเครื่องส่งสัญญาณการไหลของจาระบีและจุดหล่อลื่น

ลายละเอียด อุปกรณ์

Dimensions::(LxWxH): 46 x 40 x 50 mm
Flow range:0 – 1,500 cm³/min
Temperature::-20 to +80 °C
Max pressure:700 bar

เครื่องควบคุมการไหลของจารบี (Control unit Lubrication)

เครื่องควบคุมการไหลของจารบี CCWMon 20 รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดสูงสุด 20 เครื่อง และส่งข้อมูลในลักษณะที่ชัดเจนและให้ข้อมูลสัญญาณเตือน หน่วยควบคุมเมื่อปริมาณการหล่อลื่นหรืออุณหภูมิอยู่นอกขีดจำกัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้นั้นๆ

ภาษาที่ใช้ได้ในชุดควบคุมคือ อังกฤษ เยอรมัน และสวีเดน

  • ตั้งค่าช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล การใช้งานได้
  • ตั้งค่าการไหลของจารบีในแต่ละนาที และปริมาณหล่อลื่นที่ต้องใช้งาน
  • ตั้งค่าอุณหภูมิ ต่ำสุด สูงสุดได้
  • ตั้งค่า แจ้งเตือนข้อบกพร่องได้ 
  • ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการหล่อลื่นแต่ละจุด และอุณหภูมิอาจถูกส่งข้อมูล ไปยังคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลได้
  • การตั้งค่าจุดหล่อลื่นสามารถทำได้ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงโอนไปยังเครื่องควบคุมการไหลของจารบีได้ (Control unit Lubrication)
ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจ
Read Our Latest News

News & Articles

การตั้ง Alignment คืออะไร Pre-Alignment หรือ การตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรก่อนการตั้งศูนย์เพลา ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการช่วยให้ท่านป้องกันความผิดพลาด จาก..
X