ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

กล้องถ่ายภาพความร้อนระบบอินฟราเรด

กล้องถ่ายภาพความร้อนระบบอินฟราเรด

DT-820/820V/820B/821/822
DT-8870 Series
Infrared Video Thermometer
Professional Infrared Thermometer
Basic Infrared
Mini Infrared Thermometers
Infrared Temperature Sensor Probe
Infrared calibrator
Multifunction IR thermometers
Guide QT Series IR Fever Warning System
Guide IR236 IR Fever Warning System
Guide T120H Fever Screening Thermal Camera
Guide MobIR Air CB360 Fever Scanner for Smartphone
Guide PS400 PS600 PS610 High Performance Thermal Camera
Guide PS800 High Performance Thermal Camera
Guide PC210 Tool-like High Definition Thermal Camera
Guide P120V Pocket-Sized Thermal Camera
IPT384: High Performance On-line Thermograhpic IR Camera
IPT384: High Performance On-line Thermograhpic IR Camera
Guide TN Handheld Thermal Imaging Binoculars
Guide TU Series Thermal Imaging Riflescope
Guide TrackIR Handheld Thermal Imaging Monocular
Guide TA425/TA435/TA450 Clip-on Thermal Imaging Attachment
Guide TIMO Series Thermal Imaging Module
Plug 612: ASIC Based Uncooled Thermal Module
Plug 617: ASIC Based Uncooled Thermal Module
Plug 417: ASIC Based Uncooled Thermal Module
The World’s First AutoFocus Thermal Imager for Smartphone
MobIR Air Thermal Imaging Camera for Smartphone
Guide GTIR800Z Infrared Camera for Drones
X