ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

เครื่องตรวจหาจุดรั่วซึม

เครื่องตรวจจับรอยรั่วด้วยอัลตราโซนิก

ในระบบอัดอากาศ ก๊าซเฉื่อย และระบบสุญญากาศ

ปัจจุบันการประหยัดพลังงานเป็นหัวข้อสำคัญในทุกพื้นที่ที่ใช้ระบบอัดอากาศ การค้นหาและแก้ไขรอยรั่วในระบบอัดอากาศเพียงอย่างเดียวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมเพรสเซอร์ได้มากถึง 35 เปอร์เซ็นต์ การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นประจำและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อีกด้วย

Ultrasound Inspection

การตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจจับคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ (Ultrasound Inspection)

        ก่อนที่จะรู้จักเครื่องมือต้องทราบก่อนว่าเสียงอัลตราซาวด์คืออะไร ? คลื่นเสียงอัลตราซาวด์คือคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าช่วงที่มนุษย์สามารถได้ยิน โดยเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง แต่พลังงานต่ำ ความยาวคลื่นสั้น มักจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและถูกดูดซับพลังงานได้ง่าย และสาเหตุการเกิดคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ในโรงงานมีด้วยกัน 3 สาเหตุคือ  การเสียดสี (Friction) การกระแทก (Impact) และความปั่นป่วน (Turbulence).

การตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจจับคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ (Ultrasound Inspection)

     การผลิตอากาศอัด (Compressed Air) เป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่าย และการสูญเสียอากาศอัดอันเป็นผลมาจากการรั่วไหลทำให้ประสิทธิภาพของระบบแย่ลง และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

     อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ของเรา SONAPHONE และกล้อง SONOASCREEN สามารถตรวจจับการรั่วไหลได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้ได้ทั้งกับระบบอากาศอัด (Compressed Air)  ระบบก๊าซเฉื่อย (Inert gas)  และระบบสุญญากาศ (Vacuum

Sonaphone

การใช้งานเครื่อง Sonaphone และ SonaScreen

SONAPHONE® Pocket

Sanasphere

SONAPHONE® T & SONOSPHERE

SONAPHONE Pocket

ข้อดีของการตรวจจับรอยรั่วด้วยอัลตราโซนิก

  • ตรวจจับรอยรั่วในระบบอัดอากาศ ก๊าซเฉื่อย และระบบสุญญากาศ
  • สามารถช่วยลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศได้สูงสุดถึง 35 %
  • อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรสำหรับการจำแนกประเภทการรั่วไหลและประเมินระดับการรั่วในหน่วยลิตรต่อนาที
  • LeakExpert: แอพเฉพาะสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลและการจัดหมวดหมู่สำหรับ SONAPHONE
  • สร้างรายงานแจ้งการรั่วไหลได้

LEAKEXPERT

Specific app for leak detection and classification

Ultrasonic Leak Detection

การคำนวณปริมาณการรั่วไหล

กระบวนการประเมินปริมาณการรั่วไหลในระบบอัดอากาศเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน DIN EN ISO 11011 กระบวนการนี้ให้ข้อมูลสำหรับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน DIN EN ISO 50001 การคำนวณปริมาณการรั่วไหลจะขึ้นอยู่กับลักษณะของจุดรั่ว โดยจะถูกจัดประเภทด้วยอุปกรณ์ทดสอบอัลตราโซนิก SONAPHONE และแอป LeakExpert โดยต้องทราบดัชนีการอัดอากาศ ต้นทุนพลังงาน และชั่วโมงการผลิตเพื่อใช้ประกอบการคำนวณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

SONOTEC ได้พัฒนากระบวนการในการจำแนกและประเมินการสูญเสียจากการรั่วไหลทั้งหมดของระบบด้วยความรู้และความสามารถที่ดีที่สุด โดยใช้พื้นฐานจากเสียงของการไหล

SONOTEC จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการนี้หรือการตัดสินใจใด ๆ บนพื้นฐานของผลลัพธ์ดังกล่าว การดำเนินการทั้งหมดโดยผู้ใช้งานตามผลลัพธ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งยอมรับความรับผิดโดยสมบูรณ์สำหรับการกระทำดังกล่าว

Read Our Latest News

News & Articles

ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X