ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search
ลดราคา!

Smart hand lubrication system | LUBERIGHT

Original price was: ฿168,000.00.Current price is: ฿145,000.00.

Smart hand lubrication system | LUBERIGHT

ตรวจสอบปริมาณของเหลวได้ผ่านคอมพิวเตอร์และบันทึกทุกรอบการอัดจารบี
ในปริมาณจารบีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลับลูกปืน

LubeRight

Smart hand lubrication system LubeRight เชื่อมต่อและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยตรง ตรวจสอบและบันทึกทุกรอบการอัดจารบีด้วยปริมาณจารบีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลับลูกปืน ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน โดยข้อมูลประวัติทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อการดูย้อนหลัง
 

   แต่ละตลับลูกปืนจะมีหัวอัดจารบีสแตนเลสแบบกันกรดพร้อมช่องรหัสสัญญาณ (แบบฝังชิบ) ชิปมีหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน ทำให้ระบบสามารถระบุจุดอัดจารบีของแต่ละตลับลูกปืนได้

   แต่ละตลับลูกปืนจะมีหัวอัดจารบีสแตนเลสแบบกันกรดพร้อมช่องรหัสสัญญาณ (แบบฝังชิบ) ชิปมีหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน ทำให้ระบบสามารถระบุจุดอัดจารบีของแต่ละตลับลูกปืนได้

เมื่อรอบการอัดจารบีเสร็จสิ้น อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องชาร์จจะเชื่อมต่อเครื่องวัดปริมาณจารบีกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ระหว่างรอบการอัดจารบี จุดอัดจารบีที่พลาดไปจะถูกเน้น ตลับลูกปืนที่ได้รับจารบีที่เกินหรือขาดจะถูกบันทึก

เห็นได้ว่าในธุรกิจมีจุดหลายจุดที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นให้กับเครื่องจักร แบบเดียวกับที่ไม่ควรให้เครื่องจักรขาดน้ำมันหล่อลื่น เนื่องจากการใช้น้ำมันหล่อลื่นมากเกินไปก็เป็นวิธีการที่ผิดพลาด ในปัจจุบัน กระบวนการการใส่น้ำมันหล่อลื่นเหล่านี้ถูกดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติหรือด้วยมือ เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นที่ต้องการสามารถปรับได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น เมื่อใช้ระบบนี้ จะทราบได้ว่าน้ำมันหล่อลื่นถูกใช้ที่จุดใดและมีปริมาณเท่าใด แต่ในระบบด้วยมือนั้น ไม่สามารถทำได้ เราต้องบันทึกว่าจุดใดถูกใส่น้ำมันหล่อลื่นในปริมาณเท่าใดและเมื่อไหร่ในขณะการใส่น้ำมันหล่อลื่นด้วยมือ ในบางครั้งอาจพบว่ามีการใส่น้ำมันหล่อลื่นมากเกินไป และบางจุดอาจจะยังคงไม่ได้รับการใส่น้ำมันหล่อลื่นเนื่องจากลืมไปบ้าง บ้างครั้ง ด้วยระบบการใส่น้ำมันหล่อลื่นด้วยมือที่มีคอมพิวเตอร์ช่วยอย่าง Assalub ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการใส่น้ำมันหล่อลื่น ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกกำจัดไป ในระบบนี้ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะถูกติดตั้งที่จุดใส่น้ำมันหล่อลื่นแต่ละจุดและจุดนี้จะถูกนำเสนอให้โปรแกรมทราบครั้งเดียวเท่านั้น ในขณะนี้ขณะนี้หลังจากนำเสนอข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ จุดใส่น้ำมันหล่อลื่นจะถูกแสดงในกลุ่มและจำนวนวันและ/หรือจำนวนกรัมของน้ำมันหล่อลื่นที่จะใช้กับจุดนี้จะถูกป้อนเข้าไปในโปรแกรม ในขั้นตอนถัดไป โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสร้างกำหนดการการใส่น้ำมันหล่อลื่น หลอดหล่อลื่น (Transponders) มีหมายเลขที่กำหนดไว้โดย greasemeter พวกเขาประกอบด้วยเหล็กชุบกับแผ่นแข็งและแหวนล็อคเหล็กทนกรด หลอดหล่อลื่นที่ใส่น้ำมันหล่อลื่นมีชั้นชุบสังกะสี กล่าวคือ เมื่อคนที่จะใส่น้ำมันหล่อลื่นเอาปืนน้ำมันหล่อลื่นและไปที่จุดใส่น้ำมันหล่อลื่นในธุรกิจ หลอดจะถูกจดจำโดยปืนน้ำมันหล่อลื่นและปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (หากวันการใส่น้ำมันหล่อลื่นถึง) จะปรากฏบน greasemeter ดิจิทัล หากวันการใส่น้ำมันหล่อลื่นยังไม่ถึง จะปรากฏหมายเลขศูนย์ (0) บน greasemeter นั่นคือ เมื่อมีการใส่น้ำมันหล่อลื่น เคาน์เตอร์จะนับถอยหลังและจะไม่อนุญาตให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของจุดใส่น้ำมันหล่อลื่นและปริมาณน้ำมันหล่อลื่นที่ต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ ปริมาณน้ำมันที่ให้กับจุดใส่น้ำมันหล่อลื่นก็ถูกบันทึกโดย greasemeter เมื่อการใส่น้ำมันหล่อลื่นเสร็จสิ้นในวันนั้น การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ greasemeter จะถูกตั้งขึ้นและข้อมูลจะถูกป้อนเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จะสามารถติดตามได้ว่ามีการใส่น้ำมันหล่อลื่นกี่กรัมไปยังจุดใด จุดใดถูกข้ามไป จุดใดถูกใส่น้ำมันหล่อลื่นแม้ไม่ใช่เวลาที่กำหนด ในขณะที่การติดตั้งนี้โปรแกรมจะแจ้ง greasemeter โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการใส่น้ำมันหล่อลื่นครั้งถัดไป การใส่น้ำมันหล่อลื่นจะถูกโอนจาก greasemeter ไปยังคอมพิวเตอร์ และสามารถติดตามได้ง่ายๆว่าจุดใดถูกใส่น้ำมันหล่อลื่นหรือไม่ มีมากน้อยเท่าไรและเมื่อไหร่ที่จะใส่น้ำมันหล่อลื่น

Step 1 : Install

   ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ “LUBERIGHT®” บนคอมพิวเตอร์ ส่วนการจัดการโปรแกรมประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละจุดการอัดจารบี เช่น ชื่อ กลุ่ม ปริมาณสารหล่อลื่น ความถี่ในการหล่อลื่น และหมายเลขงานสำหรับรอบนั้นๆ จุดอัดจารบีแต่ละจุดเชื่อมต่อกับช่องรหัสสัญญาณเฉพาะ จากนั้นติดตั้งหัวอัดจารบีพร้อมกับช่องรหัสสัญญาณที่ตลับลูกปืน เท่านี้ระบบก็พร้อมใช้งาน

Step 2 : How to use

   ในการเริ่มรอบการอัดจารบี ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารและเครื่องชาร์จของเครื่องวัดปริมาณจารบีกับคอมพิวเตอร์ จากนั้นดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการอัดจารบีรอบที่กำหนดไปยังเครื่องวัดปริมาณจารบี เมื่อต่อหัวอัดของเครื่องวัดปริมาณจารบีกับหัวอัดจารบี เครื่องวัดปริมาณจารบีจะระบุชื่อจุดและแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องอัดจารบีที่จุดนี้ในปริมาณเท่าใด

Step 3 : Report

เมื่อรอบการอัดจารบีเสร็จสิ้น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารและเครื่องชาร์จของเครื่องวัดปริมาณจารบีกับคอมพิวเตอร์และถ่ายโอนข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์ เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น รายการที่ดำเนินการอัดจารบีเสร็จสิ้นทั้งหมดจะแสดงเป็นสีเขียว รวมถึงแสดงรายการที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนอย่างชัดเจน

Read Our Latest News

News & Articles

 การจัดตำแหน่งศูนย์เพลา เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความสมดุลและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรการตั้งศูนย์เพลา เช่น Softfoot ,Shim Plate ,Spacer Shaft
ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X