ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

SONAPHONE DataSuite

SONAPHONE DataSuite

Software for the Management of Predictive Maintenance Tasks

 • Route-based data acquisition and management with mobile handheld devices and/or permanently installed sensors
 • Trend display, analysis and presentation of broadband ultrasonic signals at various measurement points in the plants
 • Improve condition-based decision-making processes based on ultrasonic signals and their presentation in the dashboard
 • Perfectly coordinated apps and software simplify and accelerate the inspection process and evaluation

SONAPHONE DataSuite Software Versions

SONAPHONE DataSuite V

Desktop-PC Installation
LevelMeter app ZIP-import
SteamExpert app ZIP-import
Viewing measurements, ultrasound levels, spectrograms
Listening to all ultrasonic measurements
Data export as csv file

SONAPHONE DataSuite D

Desktop-PC Installation

LevelMeter app ZIP-import

SteamExpert app ZIP-import

Viewing measurements, ultrasound levels, spectrograms

Listening to all ultrasonic measurements

Data export as csv file

Asset tree

Route management

Easy synchronization with SONAPHONE

Reporting function

Trending of ultrasonic levels

Creation of multiple projects & asset trees

Expandable with SteamExpert Module

SONAPHONE DataSuite S

Windows-Server Installation

LevelMeter app ZIP-import

SteamExpert app ZIP-import

Viewing measurements, ultrasound levels, spectrograms

Listening to all ultrasonic measurements

Data export as csv file

Asset tree

Route management

Easy synchronization with SONAPHONE

Reporting function

Trending of ultrasonic levels

Creation of unlimited projects & asset trees

Creation of multiple user profiles

Access databases from different locations

Expandable with SteamExpert Module

Additional Application Module

SteamExpert Module

for Steam Trap Testing

Desktop-PC installation

ZIP-import SteamExpert app

Steam trap database

Steam loss estimation

SONAPHONE DataSuite - Software Facts & Features

 • Central platform for organizing measurement data from different measurement points
 • Modern web application for data display in standard web browsers - available as desktop and server version
 • Intuitive and clear routing through to optimally coordinated software and apps
 • Asset tree and route planning for holistic management of all relevant measurement points and plants, as well as condition-based planning of maintenance activities
 • Inspection history with results of the last 4 measurements that can be called up directly at the inspection point
 • Measurement point information as modern dashboard view
 • Integrated data viewer DataSuite V - display and analysis of plant data with the help of threshold values, alarm levels, status displays and trend analyses

Main Functions

Mapping of the plant structure with inspection points (asset tree)

Specification of inspection point details (context data, alignment method)

Compiling routes for systematic testing of the plant

Synchronize test point information with SONAPHONE device (historical data, status, context data)

Monitoring of characteristic values for condition assessment (trend, status via traffic lights)

Display of all measurement results and their analysis (spectrogram)

Intuitive Operation

Simple interaction and intuitive operation are particularly close to our hearts, which is why we had numerous maintenance staff on board from the very beginning when developing the SONAPHONE DataSuite and all apps. We have repeatedly tested and improved the workflows from inspection to report in the real world. All SONAPHONE apps and software were developed together and interlock optimally. Benefit from intuitive workflows and a clear presentation to save valuable working time, avoid unnecessary errors and increase operational reliability.

Read Our Latest News

News & Articles

ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X