ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

ชุดเครื่องมือวัดระยะ IDM Tool Kit

ชุดเครื่องมือวัดระยะ IDM Tool Kit

บทนำ

เครื่องมือวัดระยะแบบเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์ที่วัดระยะทางหรือการเปลี่ยนแปลงของระยะทางโดยไม่สัมผัสกับอุปกรณ์ที่กำลังทำงาน วัดระยะทางในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวโลหะใดๆ ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งจะมาแทนที่ตัวบ่งชี้แบบหมุนพื้นฐานดั้งเดิม และสามารถวัดระยะบนพื้นผิวที่ไม่สะอาดที่อยู่ระหว่างการทำงานได้

IDM-tool-kit-3D

หลักการวัด

เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำใช้ผลกระทบทางกายภาพของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวงจรกำทอน ซึ่งเกิดจากการสูญเสียกระแสไหลวนในวัสดุตัวนำ วงจรกำทอนแบบ LC จะสร้างสนามความถี่สูงแบบสลับ โดยสนามความถี่นี้จะไม่แสดงที่พื้นผิวใช้งานของเซ็นเซอร์ หากวัสดุนำไฟฟ้าเข้าสู่ข่ายสนามความถี่ กระแสไหลวนจะเกิดขึ้นตามกฎการเหนี่ยวนำซึ่งจะดึงพลังงานออกจากวงจรกำทอน การสวิงจากยอดถึงยอด (peak-to-peak) จะเล็กลง การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณแบบสลับ จากหลักการทำงานนี้จะใช้ได้กับโลหะทั้งหมดไม่ว่าจะมีการเคลื่อนที่หรือไม่ก็ตาม

X