ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Mechanical Kiln Monitoring System

Mechanical Kiln Monitoring System

บทนำ

MKM-System เป็นเครื่องมือวัดแบบออนไลน์เพื่อตรวจจับความผิดปกติของเตาเผาในระหว่างการทำงานที่อาจนำไปสู่ความเสียหายทางกลของระบบเตาเผาแบบหมุนใดๆ (ที่มีมากกว่า 2 ชุด) วัตถุประสงค์หลักคือการตรวจหาความผิดปกติดังกล่าว (ข้อเหวี่ยงของเตาเผาแบบใช้ความร้อนหรือแบบถาวร การขาด Tire Play) ในระยะแรกการแลกเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อก (4 - 20 mA) ช่วยให้โรงงานเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบควบคุมโรงงานเพื่อตั้งระดับสัญญาณเตือนและกำหนดมาตรการรองรับที่เพียงพอ นอกจากนี้อุปกรณ์ยังบันทึกข้อมูลที่วัดได้ลงในการ์ดหน่วยความจำเพื่อทำการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ย้อนหลังได้ในทุกขั้นตอน เพื่อตรวจสอบที่มาของสภาวะที่น่ากังวลนี้ (ทั้งจากกระบวนการและทางกลไก)

Mechanical Kiln Monitoring System

หลักการวัด

การตั้งค่าทั่วไป:

เพื่อตรวจจับความผิดปกติต่างๆ ระบบจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เพิ่มเติม 3 ชุด

หน่วยหลัก:

กล่องควบคุม Mechanical Kiln Monitoring System(MKM)

Additional units:
MKM-System – Roller Shaft Bending Measurement
MKM-System – Relative Tire Movement Measurement
MKM-System – Axial Kiln Position Measurement

X