ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Telescopic Contact Thermometer

บทนำ

Contact Thermometer เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิเพลาของลูกกลิ้งรองรับเตาเผาที่มีความแม่นยำสูง อุณหภูมิในบริเวณต่างๆ ของเพลาลูกกลิ้งโดยเฉพาะที่บ่าเพลากันรุน (Thrust Collar) แสดงถึงภาระโหลดผลักดันแนวแกน (Thrust Load) ของลูกกลิ้ง วิธีนี้ใช้เพื่อกระจายโหลดของเตาเผาในแนวแกนระหว่างลูกกลิ้งรองรับเตาเผาแต่ละตัวให้เท่ากัน

หลักการวัด

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ 1 ช่องพร้อมหัววัด Thermocouple แบบเอียงพิเศษเพื่อให้เข้าถึงเพลาลูกกลิ้งรองรับเตาเผาและบ่าเพลากันรุน (Thrust Collar) ได้โดยตรง สามารถแสดงข้อมูลค่าปัจจุบันและข้อมูลค่าสูงสุด/ต่ำสุดบนหน้าจอของเครื่องมือได้ ก้านวัดแบบยึดหดได้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการวัดแต่ละจุดได้เป็นอย่างดี

X