ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Travel Monitor

บทนำ

Travel Monitor เป็นส่วนหนึ่งของ MKM System 2 ใหม่และใช้ในการวัดการเคลื่อนที่ตามแนวแกนหรือตำแหน่งของเตาเผา

โดยทั่วไปเตาเผาจะถูกยกขึ้นและลงด้วยลูกกลิ้งดันแบบไฮดรอลิกหนึ่งตัวหรือมากกว่า เพื่อให้ได้รูปแบบการสึกหรอที่สม่ำเสมอบนลูกกลิ้งรองรับและชุดขับเฟือง

หลักการวัด

Travel Monitor จะตรวจวัดตำแหน่งเตาเผาด้วยเซ็นเซอร์วัดระยะแบบอัลตราโซนิก และด้วยเซ็นเซอร์อ้างอิงเพิ่มเติม ซึ่งระบุถึงการหมุนของเตาเผา ส่วนควบคุมสามารถคำนวณระยะห่างขั้นต่ำของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกในแต่ละรอบของเตาเผา เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าต่ำสุดเหล่านี้ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนที่ของเตาเผาตามแนวแกน

ข้อได้เปรียบหลักของระบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ คือ การวัดจะไม่ได้รับผลกระทบจากความบิดเบี้ยวของพื้นผิวที่วัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นผิวด้านใดก็ได้บนเตาเผา ตำแหน่งที่ดีในการติด Travel Sensor คือตำแหน่งถัดจากเฟืองเส้นรอบวง

ค่าจะแสดงบนจอแสดงผลและส่งออกค่าผ่านสัญญาณอะนาล็อกแบบ 4-20mA

X