ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

การบำรุงรักษาอัจฉริยะ

โรงงานอัจฉริยะ คืออะไร?

Smart Factory เป็นแนวคิดในการแสดงเป้าหมายสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงโรงงานให้เป็นแบบดิจิทัล โรงงานอัจฉริยะ คือโรงงานแบบดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบการผลิต เข้าต่อกันเพื่อให้ได้รับการแบ่งปันข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเรียลไทม์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสม สร้างองค์กรที่แก้ไขปัญหาในเชิงรุก และช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น จึงตอบสนองต่อความต้องการตามยุคสมัย

เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Big Data Analytics, Cloud Computing และ Industrial Internet of Things (IIoT) ได้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลทำให้เกิดแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่ชาญฉลาดและครอบคลุมอย่างเต็มที่

การบำรุงรักษาอัจฉริยะคืออะไร / ทำไมโรงงานของคุณจึงต้องการ?

การบำรุงรักษาอัจฉริยะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรที่สามารถส่งข้อมูลสภาพตามเวลาจริง และผ่านอัลกอริธึมของซอฟต์แวร์ คาดการณ์และป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้น และนั่นไม่ใช่ความหมายทั้งหมด แต่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นที่ดีเพียงเท่านั้น

การบำรุงรักษาอัจฉริยะ เป็นการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจำนวนมากเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลสภาพเครื่องจักร ความวิกฤตของเครื่องจักร ระดับการบริการ การจัดหาอะไหล่ ความพร้อมใช้งานของวิศวกรบริการ เวลาในการเดินทาง สภาพการจราจรหรือสภาพอากาศ และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน และการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพทางเลือกในการตัดสินใจผ่านระบบซอฟต์แวร์ อีกทั้งนี่ยังควรค่าแก่การกล่าวว่า คือการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง โซลูชันมือถือ โซลูชันการตั้งเวลา และระบบอัตโนมัติ IoT และแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่

การบำรุงรักษาอัจฉริยะ มีประโยชน์มากมาย สิ่งสำคัญที่สุดคือ ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้เวลาน้อยลงและทรัพยากรน้อยลงในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น. ความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาอย่างชาญฉลาดคือ ชิ้นส่วนที่สึกหรอจะถูกเปลี่ยนเมื่อจำเป็นเท่านั้น นอกเหนือจากการเพิ่มเวลาทำงานสูงสุดแล้ว โดยมีคุณประโยชน์หลักดังนี:

  1. ลดค่าใช้จ่าย - เวลาหยุดทำงานนั้นมีมูลค่า หากเราหยุดน้อยลง จึงช่วยประหยัดเงินค่าซ่อม ค่าอะไหล่ และเวลาทำงานลง
  2. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ - ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ รวมทั้งแนวทางการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามกำหนดเวลาที่ดี จะช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ของคุณได้อย่างแน่นอน
  3. ได้แนวทางการทำงานที่ถูกต้อง - คุณลักษณะการรายงานและขั้นตอนที่เปิดใช้งาน โดยโซลูชันการบำรุงรักษาอัจฉริยะช่วยให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เช่น มาตรฐาน ISO55000
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - ช่างเทคนิคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ตอบสนองต่อข้อผิดพลาดหรือหลีกเลี่ยงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีข้อผิดพลาดน้อยลง
  5. เพิ่มความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และการปล่อย CO2 - ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที พนักงานของคุณจะทำงานภายใต้สภาวะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือขั้นสูงยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในขณะที่ลดการปล่อย CO2 ได้อีกด้วย

เราภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะให้บริการคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น

  • โซลูชันการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนระยะไกล - บริการที่ปรึกษา
  • เครื่องมือความน่าเชื่อถือที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงสำหรับ Industry 4.0 - RT-300
  • ซอฟต์แวร์บำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ - NESTi4
  • ซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับสัญญาณอัลตราโซนิก - DataSuite

ติดต่อเรานะครับ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณด้วยการบำรุงรักษาอัจฉริยะ.

X