ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Floating Shaft Monitor

บทนำ

เครื่องตรวจสอบเพลาลอยใช้สำหรับวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเพลาลอยในชุดเกียร์ที่มีฟังก์ชันแบ่งแรงบิด

เผยให้เห็นการกระแทกที่เป็นอันตรายต่อฟันเฟือง

ตัวอย่างเช่น Flender DMG2 (Combiflex), FLS Maag LGD, CMD Millrex และ Wikov Side Drive ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนลูกกลิ้งเครื่องสีด้วยเฟืองวงกลม ชุดเกียร์เหล่านี้มีการติดตั้งเพลาลอยเพื่อแบ่งแรงบิดให้เท่าๆ กันกับชุดเฟืองขาออกทั้งสองด้านโดยการเคลื่อนที่ตามแนวแกน การรบกวนเนื่องจากการส่ายในแนวรัศมีของเฟืองวงกลมหรือข้อผิดพลาดของระยะ pitch ที่รอยแยกของเฟืองวงกลมสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวแกนมากเกินไปซึ่งเป็นอันตรายต่อฟันเฟือง

Floating Shaft Monitor

หลักการวัด

การเคลื่อนที่ในแนวแกนของเพลาลอยจะถูกวัดอย่างต่อเนื่องโดยเซ็นเซอร์วัดเพลาลอย เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะแบบเหนี่ยวนำซึ่งติดตั้งอยู่ที่ฝาครอบด้านข้างของกล่องเกียร์และวัดระยะห่างจากปลายเพลา ค่าระยะเหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์ในชุดควบคุมค่าเพลาลอย ซึ่งคำนวณการเคลื่อนที่ในแนวแกนและความเร็วของเพลา ชุดควบคุมจะส่งออกค่าเหล่านี้เป็นสัญญาณอานาล็อก 4…20mA ที่จะแสดงและส่งสัญญาณเตือนในห้องควบคุมของโรงงาน

X