ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Video Borescope IPLEX GAir

IPLEX GAir

Videoscope for Long Piping Systems and Heat Exchangers

Inspect Farther, Faster

Long-distance remote visual inspection (RVI) is fast and efficient with the IPLEX GAir videoscope. Flexible and maneuverable, the videoscope’s 30-meter (98-foot) or 20-meter (65-foot) insertion tube can easily move through complex piping systems with multiple elbows. When you reach your inspection target, you can examine it with high-quality, wide-view images and bright LED illumination.

IPLEX GAir

Long Range Pipe Inspection

The IPLEX GAir videoscope combines maneuverability and brightness at long distances, so you can reach distant targets quickly and identify defects.

 • Maneuver through complex pipes: the guide head reduces friction and easily passes over joints between pipes while the universal push rod adaptor enables a smooth passage through pipes and elbows
 • Precise articulation regardless of length: pneumatic articulation with an integrated air compressor delivers fine control, and the Tapered Flex™ insertion tube balances stiffness and flexibility for easy maneuvering
 • Know your location: the gravity sensor rotates live images regardless of the scope’s orientation, and the insertion length indicator enables you to track the insertion tube’s position

Convenient Videoscope Features

 • Quickly change scopes: the waterproof scope unit can be swapped with no special tools
 • Comfortable viewing angle: place the detachable LCD screen where you want
 • Easy to transport: the compact, wheeled carrying case is easy to move—when you’re ready to inspect, the wheels lock to keep the unit stationary

Advanced Remote Visual Inspection Tools

Built with the high-quality image sensor, brightness, and advanced image processing the IPLEX series is known for, the IPLEX GAir videoscope enables you to see more during your inspection.

 • Ultra-bright illumination: powerful LEDs light up large spaces without the intensity decay common to other long videoscopes
 • Automatic brightness adjustments: the PulsarPic™ processor actively adjusts the illumination to consistently provide the right level of brightness
 • See more of the pipe: 220-degree fish-eye optical tip adaptor shows the side wall and forward view at the same time
 • Real-time distortion correction: the videoscope can show distortion-corrected images with 120°, 180°, and 220° equivalent fields of view
 • Clear images in large spaces: the long exposure mode enables a better probability of detection in very large spaces
 • Efficient in oily environments: the oil-clearing tip adaptor draws oil away from the lens for clearer images so you spend less time withdrawing the insertion tube to clean the lens

Hazardous Pipeline Inspection

If you need to visually inspect dangerous or hazardous areas, such as inside a nuclear power plant, the IPLEX GAir videoscope helps you maintain a safer distance.

 • Control from a distance: the remote controller enables you to remotely operate the videoscope’s functions from up to 100 m (328 ft) away, with an optional transponder
 • Remote alerts: the remote control vibrates to alert you of a situation that could damage your videoscope, such as removing the insertion tube while articulated
 • Position the LCD up to 5 m (16 ft) away: an available extension cable enables you to position the LCD monitor far from the main unit
 • Wireless image sharing: the USB wireless LAN adapter enables you to share live images with other colleagues*
  *Using a recommended third-party USB wireless adapter
IPLEX GAir
Read Our Latest News

News & Articles

ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X