ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Video Borescope IPLEX NX

IPLEX NX

HD RVI Has Arrived

The Expert's Choice for Visual Inspection

The IPLEX NX videoscope combines our highest-quality images with an intuitive user interface, ergonomic design, and durability for efficient inspection in nearly any environment.

Its clear, bright images and powerful measurement features are built to exceed expectations.

IPLEX NX

Measure with Confidence Using 3D Modeling

Choosing the right measurement point is now even easier.
3D modeling enables you to see the details of what you’re inspecting from multiple angles, making it easier to specify the exact location of your measurement points.

IPLEX NX

Instantly Confirm Measurement Objects

  • 3D modeling enables you to clearly see the shape and complexity of your target
  • Precisely designate your measurement points for faster inspections
  • Choose the right points the first time to minimize the need to re-measure
IPLEX NX

Set Reference Lines Where You Want Them

  • 3D images facilitate reliable reference lines on difficult components, such as the edge of a turbine blade
  • Reduce the chance of misalignment
IPLEX NX

Make Confident Depth Measurements

  • Confirming the reference plane is intuitive
  • Specify your measurement points with confidence for reliable depth measurements
Read Our Latest News

News & Articles

ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X