ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Particle counter FS9V2 Particle Pal

FS9V2 Particle Pal

The most cost-effective oil and diesel fuel cleanliness monitor on the market just got better!

Introducing our new Particle Pal FS9V2

Particle Pal is a self-contained portable measuring system that gives ISO, NAS and SAE Particulate Cleanliness readings and Water Content analysis for Oils and Diesel Fuels. Complete with a rechargeable battery, high-pressure internal gear pump and controlled flow rate. Whether on-site or in the laboratory, the Particle Pal will provide cleanliness readings in real-time to allow you to understand the condition of your oil or fuel.

Our FS9V2 units now have a single LCD showing all the connected sensors in real-time. We've added an internal memory for capturing data with a simple USB data transfer of results which can be printed in tabular or graphical format. Also included is powerful trending software which shows real-time cleanliness data in graphical format via USB transfer to a connected PC.

Water sensors can be included to show the humidity of any oil as a % saturation. For diesel fuels, we can include genuine water parts per million (PPM) sensor. Also for fuels, we have developed a density sensor version which accurately detects the slightest change in a diesel fuel’s density which is helpful when fuel tampering is suspected.

All Particle Pal’s can draw from oil stored in tanks or from sample bottles. Alternatively, the units can analyse oils from pressurised systems via a High-Pressure adaptor which is capable of 350 Bar inlet pressures. Viscosities up to 420cst* are catered for as standard with higher viscosity oils capable of being measured if oil is pre-heated to 40-55 *C. *100cst oil at room temperature is 350cSt.

FS9V2 Particle Pal

OIL TESTING

In both Hydraulic and Lubrication systems knowing the particulate cleanliness and water content data can prevent serious system failures and component damage. By testing oil cleanliness in real-time, the necessary protection can be put in place to protect sensitive components. Samples can be taken directly from the reservoir or directly from an active fluid power system up to 350 Bar (via a High-Pressure Adaptor) or from an oil sample drawn from the system earlier. The Particle Pal can be used in a range of applications and industries including off-road plant, rail, construction, hydraulic and mechanical presses, marine and many, many more.

DIESEL FUEL TESTING:

The Standard Particle Pal FS9V2 is also suitable for measuring the solid particulate content is all diesel fuels. Results are displayed as ISO codes. The diesel fuel market has adopted ISO cleanliness codes as the standard for ensuring fuel cleanliness. Ideally, fuel should be at least ISO 18/16/13 as a bare minimum.

The FS9V2 is ideal for tank sampling, bottle sampling or drawing from a live system, for water analysis we’ve included an accurate, temperature compensated genuine Parts Per Million (PPM) water sensor. Also available is a highly accurate density sensor to detect the slightest change in diesel fuels integrity, this can be useful to detect if fuel has been tampered with or substituted with, for example, water or kerosene.

To find out how the Particle Pal can benefit you, please contact one of our expert team to discuss further.

Features

 • Incorporates latest laser particle counting technology

 • Single LCD

 • Built-in memory for storing results

 • Real-time graphics display via software transfer

 • USB connectivity for data transfer

 • The rechargeable battery gives up to 6 hours of continuous use

Benefits

 • Live ISO, NAS and SAE results can be displayed

 • Compact, unit with robust casing

 • Self-contained with integral pump

 • Sample direct from oil reservoir or live system up to 350Bar

 • Accurate, repeatable and consistent results

 • The ideal survey tool for field and laboratory use

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจ
Read Our Latest News

News & Articles

เครื่องจักรนั้น มีหลายประเภท หลายการใช้งาน ซึ่ง จะแบ่งตามรูปแบบการใช้งานในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำงานไม่ซับซ้อน อาจจะใช้เครื่องจักรที่เป็นรูปแบบ รอก , เชือก, ฟันเฟืองเล็กน้อย เป็นต้น ขยับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นพวกที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เช่น เครื่องจักรในรูปแบบ PLC , เครื่องจักรประเภทมอเตอร์ , เครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องจักรในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างมา ดังนี้
การตั้ง Alignment คืออะไร Pre-Alignment หรือ การตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรก่อนการตั้งศูนย์เพลา ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการช่วยให้ท่านป้องกันความผิดพลาด
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X