ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

New Particle Pal FS9V2-RH and FS9V2-RH-HP (High Pressure Version)

FS9V2-RH Real-time measurement and display of particulate and water as %RH (% Saturation)

We have further developed the award-winning Particle Pal by integrating a water sensor that displays the percent saturation or relative humidity (RH) in real-time.

By incorporating a state of the art water sensor into the FS9V2 compact design, you can now get instant water %saturation levels for accurate, repeatable measurement as well as the same features the new FS9V2 Particle Pal offers; ISO/NAS/SAE readouts of particulate cleanliness, memory, priming features etc.

Why is water level measurement so important?

Most oils have a maximum allowable water content level. When water levels exceed this value, whether as emulsified, entrained or free water, moisture-related problems are inevitable. Rapid oxidation, depletion of the additive package and rusting of internal components are just a few of the many issues that water in oils causes.

FS9V2-RH and FS9V2-RH-HP
FS9V2-RH and FS9V2-RH-HP
FS9V2-RH and FS9V2-RH-HP

Features

 • Incorporates latest laser particle counting technology

 • Real-time detection of solid contamination and moisture %

 • Store readings on internal memory for analysis in Excel

 • Integral gear pump and rechargeable battery

 • Laptop connectivity for data transfer

Benefits

 • Live ISO, NAS and SAE results plus water content %RH

 • Compact, lightweight unit with robust casing

 • Sample direct from oil reservoir or live system via pressure reducer valve

 • Accurate, repeatable and consistent results

 • The ideal survey tool for field and laboratory use

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจ
Read Our Latest News

News & Articles

การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
เครื่องจักรนั้น มีหลายประเภท หลายการใช้งาน ซึ่ง จะแบ่งตามรูปแบบการใช้งานในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำงานไม่ซับซ้อน อาจจะใช้เครื่องจักรที่เป็นรูปแบบ รอก , เชือก, ฟันเฟืองเล็กน้อย เป็นต้น ขยับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นพวกที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เช่น เครื่องจักรในรูปแบบ PLC , เครื่องจักรประเภทมอเตอร์ , เครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องจักรในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างมา ดังนี้
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X