ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

งานอุตสาหกรรมด้าน เครื่องดื่ม Beer Thai

   ไทยเบฟก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เบียร์ และ สุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่น ๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) วันที่เสนอขายหลักทรัพย์ ต่อมาในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจโดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

Customer Requirement

ลูกค้าต้องการดูค่า  Vibration  ของ Bearing เนื่องจากเครื่องจักรมีรอบการทำงานต่ำและมีมูลค่าสูงมากจึงต้องการเฝ้าระวังเมื่อเจอปัญญาขอเครื่องจักร

Solution

  1. การเก็บแบบ Realtime และ เครื่องจักรที่เป็น Low Speed ซึ่งเหมาะกับ  Online Vibration – MVX
  2. แต่ทางลูกค้าต้องการประหยัดงบจึงสนใจแต่ Sensor วัดการสั่นสะเทือน และ Module เท่านั้น

Result

   ลูกค้าสามารถ Detect ปัญหาที่เกี่ยวกับด้าน Vibration และสามารถเก็บค่า Vibration ของเครื่องจักรนั้นมาเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการซ่อมบำรุง

Conclusion

ลูกค้าสามารถใช้ Product MVX ควบคู่กับโปรแกรมของทางที่ลูกค้าที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อดูค่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Vibration

Project Details

Customers
Beer Thai
Location:

Thailand

Category
Food and beverage industry
Project Manager
Website

https://www.faadtech.co.th/

Image

การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

ระบบ MVX สามารถบรรจุในกล่องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ยกไปนอกสถานที่ได้สะดวก  BNC สำหรับช่อง 8, 16, 24 หรือ 32 ช่อง เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานตรวจสอบนอกสถานที่:

 • ทนทานเกรด IP54 พร้อมพัดลมในกล่องเพื่อระบายความร้อนและแหล่งจ่ายไฟ UPS
 • ที่สำหรับใส่แล็ปท็อปพีซีขนาด 15 นิ้ว
 • ขนาด: 560 x 465 x 265 มม. (22.0 x 18.3 x 10.4 นิ้ว)
 • น้ำหนัก: 16 กก. (30 ปอนด์)

  กรณีตรวจสอบสามารถปิดได้แม้มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างใน สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เกิดปัญหา ระหว่างใช้งานนอกสถานที่  หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสภาพเครื่องจักรที่ซับซ้อนที่สุด สัญญาณที่ดีที่สุด ความสามารถในการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด

งานอุตสาหกรรมด้าน อาหารสัตว์ CPF FEED

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยเครื่องจักรที่ทำการแก้ไขคือเครื่องบดวัตถุดิบ (Grinder)

Customer Requirement

เจอปัญหาการสั่นสะเทือนที่ส่วนของใบตีที่รุนแรงถึง 21.72 mm/s

Solution

ใช้ Falcon Vibration Analyser วัดค่าและวิเคราะห์ปัญหา โดย Accurex™ AI เจอปัญหาดังนี้

  1. Bearing Defect
  2. Unbalance
  3. Structure Resonance

Result

ใช้ฟังก์ชั่นการทำบาลานซ์ของ Falcon ทำบาลานซ์ใบตีของเครื่องจักร และเปลี่ยนตลับลูกปืนใหม่ พบว่าค่าการสั่นสะเทือนลดลงจนใกล้เคียงกับสถิติเดิมจนเป็นที่พอใจ แต่เนื่องจากค่าการสั่นสะเทือนนั้นนั้นใกล้ที่จะถึงจุด Alarm ตามมาตรฐาน ISO 10816 จึงได้แนะนำว่าควรแก้ไขปัญหาโครงสร้างด้วย ซึ่งอาจจะมาจากจุดวางตุ๊กตาตลับลูกปืนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตต่อไป

Conclusion

การใช้งาน Accurex™ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์สาเหตุของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและได้ผลจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

Project Details

Customers
CPF FEED
Location:

Thailand

Category
Food and beverage industry
Project Manager
Website

https://www.faadtech.co.th/

Image

การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

OneproD Vibration Analyzer
  Vibration : Falcon   : เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบพกพาที่มีฟังก์ชั่นและคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลาย พร้อมระบบการวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ ,Wireless sensor ที่สามารถวิเคราะห์ค่าได้ถึงสามแนวแกน (X,Y,Z) จากการสั่งวัดเพียง 1 ครั้ง ช่วยให้การตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  Vibration Meter : Falcon  เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความสั่นสะเทือนของวัตถุ หรือ เครื่องจักร โดยความสั่นสะเทือนนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าเครื่องจักรมีความสมดุลหรือ Balance เพียงใด ซึ่งแสดงค่าเป็น Displacement,Velocity,Acceleration บางรุ่นสามารถแสดงค่าเป็นฟูเรียร์ทรานสฟอร์มได้   Vibration Falcon จัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวัดระยะทางหรือวัดความยาวทำได้ง่ายขึ้น   

Read Our Latest News

News & Articles

ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X