ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

ระบบหมุนเวียน

ขอแนะนำการหล่อลื่นแบบหมุนเวียน

อุปกรณ์ที่ต้องการการหล่อลื่นบางชนิด (เช่น สิ่งที่เคลื่อนที่เร็ว ตลับลูกปืนที่รับน้ำหนักมาก ตลับลูกปืนหรือชุดเกียร์ที่ต้องการการระบายความร้อน) มักจะหล่อลื่นด้วยระบบน้ำมันแบบหมุนเวียน ระบบประกอบด้วยชุดปั๊มที่มีถัง ตัวกรองและตัวทำความเย็น ระบบท่อ และเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับการหล่อลื่นแต่ละจุด โดยปกติระบบจะถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมแยกต่างหาก และยังสามารถควบคุมผ่าน PLC ของเครื่องจักรได้อีกด้วย จุดหล่อลื่นแต่ละจุดจะไม่มีแต่ทางเข้าเท่านั้น แต่จะมีเส้นทางให้น้ำมันออกย้อนกลับมา เพื่อให้น้ำมันไหลผ่านตลับลูกปืนหรือชุดเกียร์ แรงดันในท่อจะมีระดับคงที่ระหว่างถังเก็บและมิเตอร์วัดการไหล แรงดันตกคร่อมมิเตอร์วัดการไหลจะคงที่เช่นกัน ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาระดับการไหลอย่างสม่ำเสมอและราบรื่นสำหรับตลับลูกปืนแต่ละตัว โดยปั๊มจะทำงานอย่างต่อเนื่อง น้ำมันที่ย้อนกลับมาจากตลับลูกปืนจะนำพาสิ่งปนเปื้อน ความร้อน และอาจรวมถึงความชื้นจะถูกกรองและทำให้เย็นลง นอกจากนี้ยังสามารถแยกน้ำออกได้หากระบบต้องการ

Assalub ได้รับความไว้วางใจในการปรับปรุงระบบหล่อลื่นเดิมและติดตั้งระบบหมุนเวียนใหม่มาหลายปี ดังนี้:

  • การติดตั้งใหม่ การวางแผน การออกแบบและการติดตั้ง
  • เปลี่ยนเครื่องวัดอัตราการไหล
  • เปลี่ยนถังน้ำมันและสถานีสูบน้ำมัน
  • สร้างทดแทนและเพิ่มท่อแรงดันและท่อส่งย้อนกลับ

เราทำงานร่วมกับ FluidHouse ผู้ซึ่งผลิตสถานีสูบจ่ายน้ำมันแบบหมุนเวียนที่อาจจะทันสมัยที่สุดในโลกโดยสามารถลดขนาดของถังเก็บน้ำมันได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับสถานีสูบจ่ายน้ำมันแบบหมุนเวียนแบบดั้งเดิม

เครื่องวัดอัตราการไหลหลักที่เราใช้มาจาก Kytölä ซึ่งร่วมทำธุรกิจกับเรามาหลายปีแล้ว และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าหลายรายของเรา บางรุ่นสามารถรับบริการซ่อมแซมได้ขณะใช้งานด้วยการติดตั้งวาล์ว bypass / service ไว้ภายใน

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจ
Read Our Latest News

News & Articles

Pre alignment – คืออะไร ? คืออะไร สำคัญอย่างไร และอะไรคือเหตุผลที่ทีมซ่อมบำรุงควรทำ ก่อนการตั้งศูนย์เพลา (Shaft Alignment) ท่านเคยเจอปัญหา ในทำการตั้งศูนย์เพลา
หากคุณเป็นคนดูแลเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นดูแลทั้ง ความพร้อมการเดินเครื่องจักร สมรรถนะการเดินเครื่องจักร หรือ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรนั้นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องจักร Critical ที่ความเร็วรอบต่ำและการเพิ่มความน่าเชื่อถือเครื่องจักร Critical ที่มีรอบต่ำ จึงควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X