ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter : Extech 407860

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter : Extech 407860
ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1kHz

ความแม่นยำ ±(5% + 2 digits)
เก็บข้อมูลได้ 500 ข้อมูล
ช่วงการวัด Acceleration 0.5 to 199.9 m/s2
ช่วงการวัด Velocity 0.5 to 199.99 mm/s
ช่วงการวัด Displacement 1.999 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

   • เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก
   • สายเซ็นเซอร์ยาว 100 เซ็นติเมตร
   • ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1kHz
   • ความแม่นยำ ±(5% + 2 digits)
   • โหมดในการวัดแบบ RMS หรือ Peak Value
   • เก็บข้อมูลได้ 500 ข้อมูล
   • ฟังชั่น Data Hold
   • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
   • แหล่งพลังงาน 9V แบตเตอรี่ หรือ เอซี อะแดปเตอร์ 220V

ข้อมูลทางเทคนิค

   • ความเร่ง (Acceleration)
    ช่วงการวัด:  2 to 656 ft/s2; 0.5 to 199.9 m/s2; 0.05 to 20.39 g
    ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz
    จุดสอบเทียบ: 50 ft/S2 (160 Hz)
   • ความเร็ว (Velocity)
    ช่วงการวัด: 0.02 to 7.87 in/s; 0.05 to 19.99 cm/s; 0.5 to 199.99 mm/s
    ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz
    จุดสอบเทียบ: 50 mm/s (160 Hz)
   • การกระจัด (Displacement)
    ช่างการวัด: 0.078 inch; 1.999 mm
    ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz
    จุดสอบเทียบ: 0.141 mm (160 Hz)

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน vibration meter

   ความสั่นสะเทือน (Vibration) คือ การแกว่งหรือการสั่นของวัตถุรอบๆ จุดสมดุล เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม การสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำ เป็นต้น งานอุตสหกรรม 1 แห่ง สามารถใช้เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนร่วมกันกับแผนกอื่นๆได้  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ไม่ว่าจะเป็น แผนกความปลอดภัยในการวัดความสั่นสะเทือนเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร, แผนกซ่อมบำรุงในการป้องกันการ Breakdown , และแผนกอื่นๆ ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรต่างๆ

ซึ่งความสั่นสะเทือนที่มากเกินปกตินั้น หากเกิดความละเลย ไม่มีการตรวจเช็คจนเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดกับเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนภายใน ผลลัพธ์ที่ได้ต่อมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเกิดการ Breakdown ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการผลิต ร้ายแรงที่สุดคือ ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เลยก็ยังมี โดยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vivration Meter) สามารถช่วยในงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อให้ทราบปัญหาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่อันตราย

หน่วยการวัดความสั่นสะเทือนหลักๆ มี 3 หน่วยคือ Displacement ,Velocity ,Acceleration

การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement)

มักใช้ในการวัด การสั่นสะเทือน ของรอบเครื่องจักร จากระยะเคลื่อนที่จุดแรก ไปถึงจุดอ้างอิงเท่าไหร่ โดยวัดแบบเต็มคลื่น (Peak to Peak)

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร (mm) หรือนิ้ว(inch)

มักใช้กับเครื่องจักรที่มีรอบต่ำๆ ไม่เกิน 1200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ไม่เกิน 20 Hz

การวัดความเร็ว (Velocity)

มักใช้ในการวัด การความเร็วรอบของเครื่องจักร โดยวัดแบบ RMS

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)

ใช้กับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบมากว่า 1,200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20 Hz-1000 Hz

การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)

มักใช้ในการวัด การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อหน่วยเวลาของวัตถุที่มีการเคลื่นที่

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร/วินาทีกำลังสอง (mm/s2)

มักใช้วัดกับการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงตั้งแต่ 10 kHz ขึ้นไป
Read Our Latest News

News & Articles

 การจัดตำแหน่งศูนย์เพลา เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความสมดุลและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรการตั้งศูนย์เพลา เช่น Softfoot ,Shim Plate ,Spacer Shaft
ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X