ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter : EXTECH VB500

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter : EXTECH VB500

Acceleration: 200m/s2,

Velocity: 200mm/s

Displacement of: ±(5% + 2 digits)

เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter : EXTECH VB500

   VB500 และเก็บข้อมูลบนการ์ด SD ในรูปแบบ Excel จอ LCD ขนาดใหญ่แสดงสี่ช่องสัญญาณพร้อมกัน อัตราการสุ่มตัวอย่างข้อมูลที่เลือกได้ 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 วินาที เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนจากระยะไกลพร้อมอะแดปเตอร์แม่เหล็กบนสายนำสัญญาณขนาด 39 นิ้ว (1 ม.) ช่วงความถี่กว้าง 10Hz ถึง 1kHz ความแม่นยำพื้นฐาน ±(5% + 2 หลัก) มีโหมดการวัดค่า RMS หรือ Peak Value, Data Hold และปิดอัตโนมัติ มาพร้อมเซ็นเซอร์ระยะไกล 4 ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก แบตเตอรี่ AA x 8 อะแดปเตอร์ AC 

ข้อมูลทางเทคนิค

  • Acceleration: ช่วงการวัด: 2 to 656 ft/s2; 0.5 to 199.9 m/s2; 0.05 to 20.39 g
  • Velocity: ช่วงการวัด: 0.02 to 7.87 in/s; 0.05 to 19.99 cm/s; 0.5 to 199.99 mm/s
  • Displacement: ช่วงการวัด: 0.078 inch; 1.999 mm
  • ช่วงความถี่: ช่วงความถี่10Hz to 1kHz (Vibration)
  • หมดการวัด: RMS or Peak Value
  • แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ AA 1.5V x 8 อะแดปเตอร์ 9V
  • ขนาดเครื่อง: ตัวเครื่อง: 203 x 76 x 38 มิลลิเมตร

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน vibration meter

   ความสั่นสะเทือน (Vibration) คือ การแกว่งหรือการสั่นของวัตถุรอบๆ จุดสมดุล เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม การสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำ เป็นต้น งานอุตสหกรรม 1 แห่ง สามารถใช้เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนร่วมกันกับแผนกอื่นๆได้  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ไม่ว่าจะเป็น แผนกความปลอดภัยในการวัดความสั่นสะเทือนเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร, แผนกซ่อมบำรุงในการป้องกันการ Breakdown , และแผนกอื่นๆ ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรต่างๆ

ซึ่งความสั่นสะเทือนที่มากเกินปกตินั้น หากเกิดความละเลย ไม่มีการตรวจเช็คจนเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดกับเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนภายใน ผลลัพธ์ที่ได้ต่อมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเกิดการ Breakdown ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการผลิต ร้ายแรงที่สุดคือ ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เลยก็ยังมี โดยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vivration Meter) สามารถช่วยในงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อให้ทราบปัญหาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่อันตราย

หน่วยการวัดความสั่นสะเทือนหลักๆ มี 3 หน่วยคือ Displacement ,Velocity ,Acceleration

การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement)

มักใช้ในการวัด การสั่นสะเทือน ของรอบเครื่องจักร จากระยะเคลื่อนที่จุดแรก ไปถึงจุดอ้างอิงเท่าไหร่ โดยวัดแบบเต็มคลื่น (Peak to Peak)

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร (mm) หรือนิ้ว(inch)

มักใช้กับเครื่องจักรที่มีรอบต่ำๆ ไม่เกิน 1200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ไม่เกิน 20 Hz

การวัดความเร็ว (Velocity)

มักใช้ในการวัด การความเร็วรอบของเครื่องจักร โดยวัดแบบ RMS

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)

ใช้กับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบมากว่า 1,200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20 Hz-1000 Hz

การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)

มักใช้ในการวัด การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อหน่วยเวลาของวัตถุที่มีการเคลื่นที่

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร/วินาทีกำลังสอง (mm/s2)

มักใช้วัดกับการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงตั้งแต่ 10 kHz ขึ้นไป
Read Our Latest News

News & Articles

 การจัดตำแหน่งศูนย์เพลา เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความสมดุลและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรการตั้งศูนย์เพลา เช่น Softfoot ,Shim Plate ,Spacer Shaft
ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X