ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter : AR63B

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter : AR63B

Acceleration: 0.1~199.9m/s
Velocity: 0.1~199.9m/s
Accuracy: ±(5% rdg.+2dgt.)
Displacement: 0.001~1.999mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

   สามารถวัดอุณหภูมิโดยเลือกองศา ℃ / ℉ มาในกล่องบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมสวยงาม ทนทาน สินค้าของแท้ คุณภาพสูง มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน เป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย ประเทศไทย

   การใช้เซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ความเร็วสูง Piezoelectric Acceleration Transducer ส่งการสั่นสะเทือนไปยังสัญญาณไฟฟ้า วิเคราะห์สัญญาณอินพุต และแสดงการเร่งความเร็ว การเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการผลิตปิโตรเคมี การผลิตเครื่องจักร โลหะวิทยา รถยนต์ ฯลฯ

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ช่วงการวัด Acceleration ความเร่ง: 0.1~199.9m/s2
  • ช่วงการวัด Velocity ความเร่ง: 0.1~199.9m/s
  • ช่วงการวัด Displacement การกระจัด: 0.001~1.999mm
  • ความถูกต้องแม่นยำ Accuracy: ±5%±2 digits
  • ช่วงความถี่ Acceleration ความเร่ง: 10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI)
  • ช่วงความถี่ Velocity ความเร็ว: 10Hz-1KHz
  • ช่วงความถี่ Displacement การกระจัด: 10Hz-1KHz
  • Data Output: AC Output 2V Peak,Load
  • Sampling Rate: 1 วินาที
  • หลักการวัดความสั่นสะเทือนแบบ Piezoelectric Ceramic Accelerometer (shear-type)
  • โหมดการวัดความสั่นสะเทือนแบบ Acceleration/Velocity/Displacement
  • ฟังชั่น Max Hold
  • สามารถวัดอุณหภูมิได้ เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น ℃/℉
  • แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ Low Battery Indication
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน Auto Shut Off

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน vibration meter

   ความสั่นสะเทือน (Vibration) คือ การแกว่งหรือการสั่นของวัตถุรอบๆ จุดสมดุล เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม การสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำ เป็นต้น งานอุตสหกรรม 1 แห่ง สามารถใช้เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนร่วมกันกับแผนกอื่นๆได้  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ไม่ว่าจะเป็น แผนกความปลอดภัยในการวัดความสั่นสะเทือนเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร, แผนกซ่อมบำรุงในการป้องกันการ Breakdown , และแผนกอื่นๆ ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรต่างๆ

ซึ่งความสั่นสะเทือนที่มากเกินปกตินั้น หากเกิดความละเลย ไม่มีการตรวจเช็คจนเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดกับเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนภายใน ผลลัพธ์ที่ได้ต่อมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเกิดการ Breakdown ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการผลิต ร้ายแรงที่สุดคือ ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เลยก็ยังมี โดยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vivration Meter) สามารถช่วยในงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อให้ทราบปัญหาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่อันตราย

หน่วยการวัดความสั่นสะเทือนหลักๆ มี 3 หน่วยคือ Displacement ,Velocity ,Acceleration

การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement)

มักใช้ในการวัด การสั่นสะเทือน ของรอบเครื่องจักร จากระยะเคลื่อนที่จุดแรก ไปถึงจุดอ้างอิงเท่าไหร่ โดยวัดแบบเต็มคลื่น (Peak to Peak)

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร (mm) หรือนิ้ว(inch)

มักใช้กับเครื่องจักรที่มีรอบต่ำๆ ไม่เกิน 1200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ไม่เกิน 20 Hz

การวัดความเร็ว (Velocity)

มักใช้ในการวัด การความเร็วรอบของเครื่องจักร โดยวัดแบบ RMS

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)

ใช้กับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบมากว่า 1,200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20 Hz-1000 Hz

การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)

มักใช้ในการวัด การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อหน่วยเวลาของวัตถุที่มีการเคลื่นที่

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร/วินาทีกำลังสอง (mm/s2)

มักใช้วัดกับการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงตั้งแต่ 10 kHz ขึ้นไป
Read Our Latest News

News & Articles

ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X