ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

การหล่อลื่น (Lubrication) คืออะไร

Lubrication หรือ การหล่อลื่น

การหล่อลื่น เป็นกระบวนการลดการเสียดทาน ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น ดังนั้นในส่วนแรก เราจะมาทำความรู้จักกับ รูปแบบของการหล่อลื่นก่อน  สาเหตุ และผลกระทบของการเสียดทาน และในส่วนถัดไปจะเป็นเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงาน อุตสหกรรม ต่างๆ

    ความเสียดทาน เกิดจากการเสียดสีกันระหว่าง ผิวสัมผัสจึงจําเป็นที่จะต้องใช้สารหล่อลื่น เพื่อวัตถุประสงค์ ในการลดความเสียดทาน ผลจากการลดความเสียดทานจะ ทำให้การสึกหรอ และความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี เพื่อให้อุณหภูมิ ลดลง

ชนิดของการหล่อลื่น (Types of Lubrication)

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ระหว่างผิวสัมผัส หรือการไถลของโลหะสองชิ้น  เราจะพบว่ามีกลไกในการหล่อลื่นหลายแบบ ได้แก่ 

  • Hydrodynamic lubrication or thick film lubrication  
  • Hydrostatic lubrication 
  • Boundary lubrication or thin film lubrication 
  • Solid Film lubrication  

Hydrodynamic lubrication or thick film Lubrication

     การหล่อลื่นแบบ Hydrodynamic หมายถึงการหล่อลื่นที่มีปริมาณสารหล่อลื่น ระหว่างผิวของแบริ่งกับเพลา (Bearing & Journal) หนามากเพียงพอที่จะทำให้ผิวโลหะไม่สัมผัสกัน 
     หลักการของ Hydrodynamic lubrication คือ เมื่อเพลา (Journal) หมุนอยู่ในแบริ่งด้วยความเร็วสูง และมีน้ำมันหล่อลื่นภายในแบริ่งอย่างเพียงพอ  แรงหมุนของเพลาจะสร้างลิ่มน้ำมันขึ้นมาระหว่างผิวสัมผัสที่หมุนกับชิ้นส่วนที่อยู่กับที่  เมื่อความเร็วสูงขึ้นแรงดันของลิ่มน้ำมันจะเพิ่มขึ้น จนทำให้มีฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพอที่จะรองรับภาระได้ โดยที่ผิวของโลหะไม่ได้สัมผัสกันโดยตรง 

Hydrostatic lubrication

     Hydrostatic lubrication  คือการหล่อลื่นแบบ Hydrostatic หมายถึง การอัด สารหล่อลื่นด้วยปริมาณที่เหมาะสม (ซึ่งอาจเป็นน้ำมัน น้ำ หรือ อากาศ) เข้าไปในแบริ่งด้วยความดันสูงเพียง พอที่จะแยกผิวสัมผัส ซึ่งจะพบว่าการแยกผิวสัมผัสจะ คล้ายกับการหล่อลื่นแบบ Hydrodynamic

    หรือ การหล่อลื่นที่มีปริมาณสารหล่อลื่น ระหว่าง ผิวของแบริ่งกับเพลามากเกิน ที่จะทำให้ผิวโลหะไม่ สัมผัสกัน เนื่องจากเพลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำให้ดึงสารหล่อลื่นผ่านช่องรู ลิ่ม (Wedge-shaped) เข้าไปทำให้ เกิดความดันขึ้นภายในชั้นสารหล่อลื่น จากความดันดังกล่าว จึงทําให้ส่วนที่เป็นโลหะไม่เกิดการสัมผัสกัน

Boundary Lubrication

     การหล่อลื่นแบบ Boundary เป็นการหล่อลื่นที่ ผิวหน้าของแบริ่งมีการสัมผัสบ้างเป็นครั้งคราว อาจเกิด ได้ในกรณีการหล่อลื่นแบบ hydrodynamic เมื่อความเร็ว ของเพลา(เจอร์นัล) ลดลง หรือกรณีที่ปริมาณสารหล่อ ลื่นไม่เพียงพอ หรือกรณีที่อุณหภูมิของสารหล่อลื่น เพิ่มขึ้นโดยอาจเกิดจากความหนืดลดลง ทำให้เกิดการ สัมผัสกันระหว่างผิวสัมผัสชั่วคราว
โดยทั่วไปการหล่อลื่นแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ 
      • เพลาที่ เริ่มการทำงานใหม่ 
      • ความเร็วในการหมุนยังไม่สูงมาก
      • ภาระ การทำงานของเพลา สูงมาก
      • ขาดความหนืดของน้ำมัน

Solid film Lubrication

  การหล่อลื่นแบบ Solid film อาจเรียกว่า การ หล่อลื่นด้วยสารของแข็ง ที่จะใช้ในกรณีที่ต้องการหล่อลื่น ในอุณหภูมิสูงๆ หรือการทำงานหนัก ที่รอบหมุนสูง อาจทำให้การหล่อลื่นโดยใช้สารหล่อลื่นแบบเหลวไม่ได้ผล สารของแข็งที่ใช้เป็นสารหล่อลื่น ได้แก่ Molybdenum, Graphite เคลือบที่ผิวหน้าของ แบร์ริ่งเพื่อให้อัตราการสึกหรอช้า

เครื่องมือที่ที่ใช้ในงานจารบี

ปืนอัดจารบี (Lubricators/Grease Guns)

LubeRight 

LubeRight เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบปริมาณจารบี เช็คช่วงเวลาการเติมจารบี ควบคุมการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น ชื่อ , ปริมาณจารบีที่ต้องเติม(Lubricant voloume to be dispensed) ,ความถี่ของจารบี(Lubrication Frequency), แยกตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูล (Lubrication point)

SINGLE-LINE LUBRICATION SYSTEMS

Automatic lubrication System

ระบบหล่อลื่นที่ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบปริมาณจารบีได้ และคุ้มค่าสำหรับระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยปั๊มจ่าย, ชุดควบคุม และอุปกรณ์สำหรับกระจายจารบี เนื่องจากการที่จารบีถูกระบายออกจากถังดรัมโดยตรงไปยังตัวสายส่งจารบี ระบบของคุณจึงต้องปราศจากสิ่งเจือปน

DUAL-LINE LUBRICATION SYSTEMS

Automatic lubrication System

 Assalub’s dual-line system ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในจุดที่เข้าถึงได้ยากลำบาก ชุดจ่ายสารหล่อลื่นผลิตขึ้นจากเหล็กชุบสังกะสี และมีรุ่นที่ทำจากเหล็กกันกรด (AISI 316) สำหรับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและอันตรายเป็นพิเศษ ระบบสายคู่สามารถรองรับจุดหล่อลื่นได้มากกว่า 1,000 จุด  Assalub และถูกควบคุมโดยชุดควบคุมสำหรับช่องสัญญาณตั้งแต่หนึ่งช่องขึ้นไป หรือโดยชุดควบคุมของเครื่องจักร

MULTI-LINE LUBRICATION SYSTEMS

Automatic lubrication System

ในอุตสาหกรรมเบาและระดับกลาง – จะแตกต่างกับอุตสาหกรรมหนักอย่างชัดเจน – มีการใช้เครื่องจักรที่แยกย่อยและมีจุดหล่อลื่นน้อยกว่า เครื่องจักรที่ใช้การหล่อลื่นด้วยจารบี ได้แก่ เครื่องอัดเม็ด เฟืองเกียร์ เครื่องบดหิน เตาปูนซีเมนต์ สายพานสกรู รอกแบบเคลื่อนที่ได้ ตัวกรองในกระบวนการผลิต พวงมาลัยบังคับเรือ และการหล่อลื่นเพลาหางเสือ เครน ตัวกรองแบบโรตารี่ เครื่องแยกทางอุตสาหกรรม ฯลฯ

Assalub สร้างระบบหล่อลื่นสำหรับการใช้งานที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงระบบเติมสารหล่อลื่นแบบหลายสายสำหรับจารบี (ประเภท FLM และ FEM) และสำหรับน้ำมัน (ประเภท B)

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจ
Read Our Latest News

News & Articles

เครื่องจักรนั้น มีหลายประเภท หลายการใช้งาน ซึ่ง จะแบ่งตามรูปแบบการใช้งานในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำงานไม่ซับซ้อน อาจจะใช้เครื่องจักรที่เป็นรูปแบบ รอก , เชือก, ฟันเฟืองเล็กน้อย เป็นต้น ขยับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นพวกที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เช่น เครื่องจักรในรูปแบบ PLC , เครื่องจักรประเภทมอเตอร์ , เครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องจักรในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างมา ดังนี้
การตั้ง Alignment คืออะไร Pre-Alignment หรือ การตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรก่อนการตั้งศูนย์เพลา ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการช่วยให้ท่านป้องกันความผิดพลาด
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X