ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Partial discharge คืออะไร ป้องกันอย่างไร

ประเภทของ Partial discharge

  1. Corona Discharge : รูปแบบทั่วไปของ Partial discharge นี้เกิดขึ้นเมื่อการปลดปล่อยออกสู่อากาศโดยตรงที่เล็ดลอดออกมาจากพื้นผิวมีลักษณะ แหลมคม ของตัวเหนี่ยวนำ (Sharp surface of the conductor) นี่คือสาเหตุของการปล่อยเสียงและคลื่นความถี่วิทยุ
  2. Arcing Discharge : การคายประจุแบบอาร์คคือการคายประจุไฟฟ้าเป็นเวลานานซึ่งเกิดจากการสลายตัวทางไฟฟ้าของแก๊ส. 
  3. Surface Discharge : เมื่อการคายประจุเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวของฉนวน สิ่งนี้เรียกว่าการคายประจุที่พื้นผิว หรือการติดตามพื้นผิว เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิด Pratial discharge ที่สร้างความเสียหายมากที่สุด. การปนเปื้อนและสภาพอากาศของพื้นผิวฉนวนเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสองประการของ Surface discharge ในอุปกรณ์แรงดันปานกลางและแรงสูง การคายประจุประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อฉนวนแตก ซึ่งมักเกิดจากความชื้นสูงหรือการบำรุงรักษาไม่ดี
  4. Void (internal) Discharge : ส่วนใหญ่มักเกิดจากข้อบกพร่องในฉนวนแข็งของสายเคเบิล และตัว bushings ฉนวนสำหรับใช้เชื่อมต่อจุดต่างๆ GIS และอื่นๆ การคายประจุเป็นแบบ Void discharde จะทำลายฉนวนอย่างมากและโดยทั่วไปจะขยายตัวต่อไปจนกว่าจะทำให้เกิดความเสียหายจนใช้งานต่อไม่ได้นั่นเอง

PARTIAL DISCHARGE ?

Partial Discharge คืออะไร ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับ ประเภทของ Partial discharge ก่อน เช่น Corona Discharge , Arcing Discharge เป็นต้น หลังจากทำความเข้าใจ แต่ละประเภทแล้ว มาทำความเข้าใจต่อกับ Partial Discharge คือ  ประจุไฟฟ้าทำลายความเป็นฉนวน เกิดขึ้นทั้งในเนื้อฉนวนและภายนอกเนื้อฉนวน โดย Partial Discharge ที่เกิดขึ้นในเนื้อฉนวน เป็นผลมาจากการที่ประจุไหลผ่านช่องว่างเล็กๆ ในเนื้อฉนวนและสร้างความเสียหาย โดยที่ช่องว่างเหล่านี้จะทนแรงดันไฟฟ้าได้น้อยกว่าฉนวนที่อยู่รอบตัวมัน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นคือ เกิดการ Breakdown ,ไฟไหม้ และสร้างความเสียหายต่อระบบภายในองค์กร

Partial discharge detection

โดยทั่วไป Surface discharge  และ Void dischard เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบ และรีบแก้ไขสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูงอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคระบบ , วิศวกรระบบส่งกำลัง ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) วิศวกรไฟฟ้า ในหลายกรณี การตรวจจับและแก้ไข Partial discharge ถือเป็นลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัย นอกเหนือจากความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วยังสามารถสร้างความเสียหายอื่นๆได้อีก เช่น: เกิดการ Breakdown ของเครื่องจักร ,ไฟไหม้ ,การเสื่อมสภาพของตัวกันฉนวน ,Grid Overload

     ปัญหาเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ความเสียหายร้ายแรงจะเกิดขึ้น ในปัจุบันมีหลายวิธีในการตรวจจับ Partial dischard สามารถตรวจจับได้โดยใช้อัลตราซาวนด์ คลื่นวิทยุ (RF) และรังสีอัลตราไวโอเลต ทาง Faadtech ยินดีเสนออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้น ทั้งเครื่อง Ultrasonic leak detection / Sonaphone และอีกมากมาย มีวิธีการใช้งาน และการจัดอบรมการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เครื่องมือที่จะช่วยในการตรวจสอบ Partial discharge

    เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทดสอบด้วยอัลตราโซนิก SONAPHONE จานทรงพาราโบลา SONOSPOT จะใช้ในการตรวจจับความเสียหายที่ยากต่อการเข้าถึงหรืออยู่ไกลออกไป เช่นบนสายส่งและกระจายไฟฟ้า ด้วยความไวสูงและทิศทางที่แม่นยำของเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถตรวจจับการคายประจุไฟฟ้าบางส่วน (Electrical Partial Discharges) และความเสียหายที่ฉนวนไฟฟ้าเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Medium-Voltage) หรือสวิตช์เกียร์ แนวโน้มของการคายประจุไฟฟ้าบางส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ลุกลามในส่วนของฉนวนกันไฟฟ้า

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน อุปกรณ์ SONAPHONE สามารถใช้ตรวจจับและจำแนกระดับความรุนแรงของปัญหาโคโรนา (Corona), แทร็กกิ้ง (Tracking) และการอาร์ค (Arcing) สำหรับทั้งอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง ปานกลาง และต่ำ เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบบเปิดหรือปิด เพื่อตรวจสอบตู้สวิตชิ่ง กล่องควบคุม รีเลย์ หม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน ฯลฯ

ข้อดีโดยสรุป

 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
 • ทำให้การจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความเสถียรเชื่อถือได้
 • ความยั่งยืนของการดำเนินงานในระยะยาว
 • ความปลอดภัยในการใช้งาน

เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว Acoustic Imager | Cry Sound CRY2624 เป็นเครื่องมือที่สามารถ กันระเบิดได้ เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรม ปิโตเคมี และ อุตสาหกรรม ที่ใช้งานหนัก

การวิเคราะห์ การรั่วไหล

  เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการวัดการรั่วไหล กล้องจะแสดงปริมาณการรั่วไหลและการสูญเสียตลอดจน ระดับการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง

Analytics and reports

การประมวลผลตามส่งข้อมูล ในรูปแบบ เทมเพลตและการบันทึกข้อมูล data, waveforms, spectra, spectrograms ได้รับการสนับสนุนโดยซอฟต์แวร์เครื่องมือวิเคราะห์รายงาน CRYSOUND ซึ่งสร้างโปรโตคอลที่แก้ไขได้ตามมาตรฐาน ISO 50001 ในรูปแบบ Excel

SONAPHONE® Pocket

Sanasphere

SONAPHONE® T & SONOSPHERE

SONAPHONE Pocket

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจ
Read Our Latest News

News & Articles

เครื่องจักรนั้น มีหลายประเภท หลายการใช้งาน ซึ่ง จะแบ่งตามรูปแบบการใช้งานในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำงานไม่ซับซ้อน อาจจะใช้เครื่องจักรที่เป็นรูปแบบ รอก , เชือก, ฟันเฟืองเล็กน้อย เป็นต้น ขยับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นพวกที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เช่น เครื่องจักรในรูปแบบ PLC , เครื่องจักรประเภทมอเตอร์ , เครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องจักรในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างมา ดังนี้
การตั้ง Alignment คืออะไร Pre-Alignment หรือ การตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรก่อนการตั้งศูนย์เพลา ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการช่วยให้ท่านป้องกันความผิดพลาด
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X