ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

  • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนด้วย Ai แบบพกพา และ แบบออนไลน์

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน vibration meter

   ความสั่นสะเทือน (Vibration) คือ การแกว่งหรือการสั่นของวัตถุรอบๆ จุดสมดุล เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม การสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำ เป็นต้น งานอุตสหกรรม 1 แห่ง สามารถใช้เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนร่วมกันกับแผนกอื่นๆได้  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ไม่ว่าจะเป็น แผนกความปลอดภัยในการวัดความสั่นสะเทือนเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร, แผนกซ่อมบำรุงในการป้องกันการ Breakdown , และแผนกอื่นๆ ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรต่างๆ

ซึ่งความสั่นสะเทือนที่มากเกินปกตินั้น หากเกิดความละเลย ไม่มีการตรวจเช็คจนเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดกับเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนภายใน ผลลัพธ์ที่ได้ต่อมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเกิดการ Breakdown ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการผลิต ร้ายแรงที่สุดคือ ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เลยก็ยังมี โดยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vivration Meter) สามารถช่วยในงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อให้ทราบปัญหาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่อันตราย

หน่วยการวัดความสั่นสะเทือนหลักๆ มี 3 หน่วยคือ Displacement ,Velocity ,Acceleration

การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement)

มักใช้ในการวัด การสั่นสะเทือน ของรอบเครื่องจักร จากระยะเคลื่อนที่จุดแรก ไปถึงจุดอ้างอิงเท่าไหร่ โดยวัดแบบเต็มคลื่น (Peak to Peak)

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร (mm) หรือนิ้ว(inch)

มักใช้กับเครื่องจักรที่มีรอบต่ำๆ ไม่เกิน 1200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ไม่เกิน 20 Hz

การวัดความเร็ว (Velocity)

มักใช้ในการวัด การความเร็วรอบของเครื่องจักร โดยวัดแบบ RMS

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)

ใช้กับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบมากว่า 1,200 รอบ/นาที หรือการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20 Hz-1000 Hz

การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)

มักใช้ในการวัด การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อหน่วยเวลาของวัตถุที่มีการเคลื่นที่

นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร/วินาทีกำลังสอง (mm/s2)

มักใช้วัดกับการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงตั้งแต่ 10 kHz ขึ้นไป

รูปแบบของการสั่นสะเทือน (Vibration Type)

  • การสั่นสะเทือนโดยอิสระ (Free Body Vibration) การสั่นสะเทือนที่ทิศทางของการสั่นสะเทือนเป็นไปได้โดยอิสระ ตามทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือน โดยไม่มีส่วนที่เป็นวัตถุแข็งมา ขวางทิศทางของชิ้นส่วนที่สั่นสะเทือนนั้นๆ เช่น การตีระฆัง การตีกลอง
  • การสั่นสะเทือนแบบเคลื่อนที่ผ่าน (Meshing or Passing Vibration) การสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่งที่ชิ้นส่วน ที่ทำการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน หมุนหรือเคลื่อนที่ผ่าน
  • การสั่นสะเทือนจากแรงเสียดทาน (Frictional Vibration) การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานในการหมุน หรือเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร

เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

Vibration meter ตัวนี้ใช้วิเคราะห์สัญญาณอินพุต ผลลัพธ์รวมถึงRMS Velocity ค่า peak-Peak มูลค่า Displacement ค่า Acceleration หรือ  Real-time Spectral

Vibration meter ตัวนี้ใช้สำหรับการตรวจวัดข้อผิดพลาด ของมอเตอร์ พัดลมไฟฟ้า ปั๊ม เครื่องอัดอากาศ เครื่องมือกล และอื่น ๆ แบบเร่งด่วน และรวดเร็ว

vibration meter ใช้สำหรับข้อมูลการเร่งความเร็วสูงสุด ข้อมูลความเร็ว RMS และการวัดข้อมูล Displacement Peak-Peak

Vibration meter รุ่นนี้ใช้สำหรับการตรวจวัดข้อผิดพลาด ของมอเตอร์ พัดลมไฟฟ้า ปั๊ม เครื่องอัดอากาศ เครื่องมือกล และอื่น ๆ

Bearing Defender ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงค่าที่ได้จากการวัดในสามแกน การอ่านค่าการสั่นสะเทือนแบบเต็มของตลับลูกปืนจะแสดงเพิ่มเติมในหน้าข้อมูล

Falcon : นี้สามารถตั้งค่าได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที สามารถทำ Shaft alignment,Balance,Vibration  FFT ความละเอียดสูงและ time waveform และมี Vibration Sensor

SMC : สามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรเพลาหมุนได้ตามความต้องการภายในเวลาไม่กี่นาที ได้ทั้ง Vibration และ Balance

Vibration analyzer MD : เป็นเครื่องมือที่ใช้วเคราะห์การสั่นสะเทือนอัตโนมัติ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังแท็บเล็ตของคุณในไม่กี่วินาทีด้วย(AI) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Acoem ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ตรงประเด็น 

D A T A

การเก็บข้อมูล แบบ Online

ISO-10816-3 ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือน (Vrms mm/s)

AI จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร์ วัน 1 ครั้ง ได้ถึง 3 แกน ในครั้งเดียว

     จากนั้นทำการแปลงสัญญาณไร้สายส่งผ่านไปที่ Gateway หลังจากนั้น Gateway ส่งต่อไปที่หน้าจอ และเก็บข้อมูลที่ Cloud, Server หรือ Computer ที่ผู้ใช้ต้องการจะเก็บข้อมูล Vibation ต่างๆ

        โดยตำแหน่งที่จะนำหัว Vibration sensor เข้าไปติดก็จะเป็นตำแหน่งของเครื่องจักรกลหมุน (Rotating machine) หรือตำแหน่ง มอเตอร์ที่ต้องการวัดสุขภาพเครื่องจักร, เนื่องจากในเครื่องจักร ตลับลูกปืน หรือ Bearing จะเป็นหัวใจหลักของเครื่องจักรที่ทำงานหนักสุด ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายก็มักจะแสดงอาการ (Indicate) ที่จุดนี้ก่อน

กราฟวิเคราะห์

เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนแบบ ออนไลน์

Real time monitoring : Vibration MVX ที่คุณสามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้อย่าง Real time  และยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาตลับลูกปืน ทั้งความถี่ต่ำและความถี่สูง

Wireless online vibration sensor : EAGLE คือระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเพลาหมุนแบบไร้สาย เพื่อตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบอัตโนมัติพร้อมกันทั้งสามแนวแกน พร้อมด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิของตลับลูกปืน

Nesti4 : เป็น Softwere ที่ทำงานร่วมกับ โปรดัคทั้งสองตัวของ Acoem ทั้ง Falcon และ Eagle ระบบการวัดความสั่นสะเทือน และอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์แบบไร้สาย(vibration sensor) และระบบอื่นๆอีกมากมาย

    Wireless vibration คืออีกหนึ่งสิ่งที่สามารถรักษา Reliability ของโรงงานได้ดีมากๆ การทำ Wireless online vibration monitoring ถือเป็น Condition base maintenance และ Predictive maintenance รูปแบบหนึ่ง

    การทำ Wireless online vibration monitoring คือ การที่เรานำ Sensor มาวัดความสั่นสะเทือนโดยติดตั้งไปที่เครื่องจักรตลอดเวลา โดยค่าความสั่นสะเทือนนั้นจะถูกเก็บตลอดเวลา และจะประมวลผลข้อมูลด้วยรูปแบบ FFT จากนั้นทำการส่งผ่านสัญญาณไร้สาย ผ่านไปที่ Gateway หลังจากนั้น Gateway ส่งต่อไปที่หน้าจอ และเก็บข้อมูลที่ Computer, Server หรือ Cloud ต่อไป

 Accurex เป็น AI จาก ACOEM ช่วยคุณวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรสิ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา Unbalanced, Misalignment, Bearing Defect หรือปัญหาอื่นๆที่เกิดจาก Vibration ก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ

ปัจจุบันการวัดค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เราสามารถรู้ปัญหาของเครื่องจักรในปัจจุบันได้ก่อนที่จะพัง โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบการวัดค่าความสั่นสะเทือนได้เป็น 3 ประเภทหลักๆตามความถี่ในการเก็บค่าได้ดังนี้

“Offline” เก็บค่าไม่ถี่มาก อาจจะเดือนละครั้ง อาทิตย์ละครั้ง โดยการให้คนถือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนเข้าไปวัดที่หน้างาน เหมาะกับจุดที่ไม่มีอันตรายและเข้าถึงได้ง่าย

“Semi-Online” เก็บค่าค่อนข้างถี่ อาจจะวันละครั้ง ชม.ละครั้ง โดยจะมีลักษณะเป็นเซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนแบบไร้สาย (Wireless sensor vibrationติดไว้ที่หน้างานและดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้ เหมาะกับจุดที่คนเข้าถึงได้ยากและมีความอันตรายสูง หรือต้องการเก็บค่าให้มากกว่าเดิม

“Online” เก็บค่าแบบ Realtime ทุกวินาที เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่สำคัญมากๆ โดยเป็นเซนเซอร์แบบมีสาย  (Wireless sensor vibration) ติดไว้ที่หน้างานและดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้
   เพราะฉะนั้นเราควรเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุดเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้งาน

 FAAD ของเรามีอุปกรณ์วัดค่าความสั่นสะเทือนจำหน่ายทั้งแบบ Offline (Falcon), Semi-Online (Eagle), Online (MVX) เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

Read Our Latest News

News & Articles

 การจัดตำแหน่งศูนย์เพลา เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความสมดุลและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรการตั้งศูนย์เพลา เช่น Softfoot ,Shim Plate ,Spacer Shaft
ฐานยึดแม่เหล็ก MAGNET MOUNTING BASE คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยึดติดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้น็อต สกรู
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X