ยินดีต้อนรับสู่ ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี 

 • จ-ศ: 8.00am to 5.00pm
Search

Partial discharge ป้องกันอย่างไร

PARTIAL DISCHARGE ?

Partial Discharge คือการคายประจุไฟฟ้าเฉพาะจุดที่เกิดขึ้นภายในระบบฉนวน เป็นผลมาจากความเค้นของสนามไฟฟ้าสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การพังทลายของวัสดุฉนวนได้ การคายประจุบางส่วนอาจเกิดขึ้นได้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น หม้อแปลง สายเคเบิล และมอเตอร์ การตรวจสอบและตรวจจับการคายประจุบางส่วนถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบเหล่านี้

ประเภทของ Partial discharge

  1. Corona Discharge : รูปแบบทั่วไปของ Partial discharge นี้เกิดขึ้นเมื่อการปลดปล่อยออกสู่อากาศโดยตรงที่เล็ดลอดออกมาจากพื้นผิวมีลักษณะ แหลมคม ของตัวเหนี่ยวนำ (Sharp surface of the conductor) นี่คือสาเหตุของการปล่อยเสียงและคลื่นความถี่วิทยุ
  2. Arcing Discharge : การคายประจุแบบอาร์คคือการคายประจุไฟฟ้าเป็นเวลานานซึ่งเกิดจากการสลายตัวทางไฟฟ้าของแก๊ส. 
  3. Surface Discharge : เมื่อการคายประจุเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวของฉนวน สิ่งนี้เรียกว่าการคายประจุที่พื้นผิว หรือการติดตามพื้นผิว เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิด Pratial discharge ที่สร้างความเสียหายมากที่สุด. การปนเปื้อนและสภาพอากาศของพื้นผิวฉนวนเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสองประการของ Surface discharge ในอุปกรณ์แรงดันปานกลางและแรงสูง การคายประจุประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อฉนวนแตก ซึ่งมักเกิดจากความชื้นสูงหรือการบำรุงรักษาไม่ดี
  4. Void (internal) Discharge : ส่วนใหญ่มักเกิดจากข้อบกพร่องในฉนวนแข็งของสายเคเบิล และตัว bushings ฉนวนสำหรับใช้เชื่อมต่อจุดต่างๆ GIS และอื่นๆ การคายประจุเป็นแบบ Void discharde จะทำลายฉนวนอย่างมากและโดยทั่วไปจะขยายตัวต่อไปจนกว่าจะทำให้เกิดความเสียหายจนใช้งานต่อไม่ได้นั่นเอง

ลักษณะสัญญานของ Partial discharge

แอมพลิจูด: โดยทั่วไปแล้วสัญญาณ Partial discharge จะมีแอมพลิจูดต่ำ โดยปกติจะมีตั้งแต่ไม่กี่มิลลิโวลต์ไปจนถึงสองสามร้อยมิลลิโวลต์ อย่างไรก็ตาม แอมพลิจูดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการคายประจุ

สามารถป้องกัน ก่อนจะเกิดปัญหาของ Partial discharge ได้ด้วยการใช้เครื่องมือด้าน Ultrasonic เพื่อตรวจสอบด้วยเสียง ก่อนที่กระแสไฟจะ ทำลายฉนวนออกมา จนเกิดปัญหาของการคายประจุ

วิธีการป้องกัน Partial discharge

โดยทั่วไป Surface discharge  และ Void dischard เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบ และรีบแก้ไขสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูงอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคระบบ , วิศวกรระบบส่งกำลัง ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) วิศวกรไฟฟ้า ในหลายกรณี การตรวจจับและแก้ไข Partial discharge ถือเป็นลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัย นอกเหนือจากความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วยังสามารถสร้างความเสียหายอื่นๆได้อีก เช่น: เกิดการ Breakdown ของเครื่องจักร ,ไฟไหม้ ,การเสื่อมสภาพของตัวกันฉนวน ,Grid Overload

     ปัญหาเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ความเสียหายร้ายแรงจะเกิดขึ้น ในปัจุบันมีหลายวิธีในการตรวจจับ Partial dischard สามารถตรวจจับได้โดยใช้อัลตราซาวนด์ คลื่นวิทยุ (RF) และรังสีอัลตราไวโอเลต ทาง Faadtech ยินดีเสนออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้น ทั้งเครื่อง Ultrasonic leak detection / Sonaphone และอีกมากมาย มีวิธีการใช้งาน และการจัดอบรมการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. การตรวจสอบเป็นประจำ: ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อระบุสัญญาณของ Partial discharge เช่น เสียงที่ผิดปกติ ความร้อนที่ผิดปกติ หรือกลิ่นโอโซน
2. การควบคุมคุณภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุฉนวนและกระบวนการผลิตคุณภาพสูงเพื่อลดการเกิดข้อบกพร่องที่กระตุ้น Partial discharge ให้เหลือน้อยที่สุด
3. การปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม: รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในขีดจำกัดที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเครียดทางไฟฟ้าที่มากเกินไปบนระบบฉนวน
4. การตรวจสอบสภาพ: ใช้ระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหา Partial discharge ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าแทรกแซงและดำเนินการป้องกันได้ทันท่วงที
5. การบำรุงรักษาเป็นระยะ: ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำเพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจกระตุ้นให้เกิด Partial discharge

สาเหตุของการคายประจุบางส่วน:

ปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ ของพีดี. สาเหตุหลักบางประการได้แก่:

1. ความเครียดจากแรงดันไฟฟ้า : ะดับแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปอาจทำให้ความแรงของสนามไฟฟ้าเกินความสามารถของฉนวนในการต้านทาน ซึ่งนำไปสู่ ​​Partial discharge
2. ข้อบกพร่องของฉนวน: ฉนวนที่ไม่เพียงพอ : ช่องว่าง ฟองก๊าซ หรือสิ่งเจือปนภายในวัสดุฉนวนสามารถสร้างจุดอ่อนที่มีแนวโน้มที่จะเกิด Partial discharge ได้
3. อายุและการเสื่อมสภาพ : เมื่อเวลาผ่านไป วัสดุฉนวนอาจเสื่อมสภาพ ความสามารถในการรับมือกับความเครียดทางไฟฟ้าลดลง และเพิ่มโอกาสเกิด Partial discharge
4. ความเครียดทางกล : ความเครียดทางกายภาพต่อฉนวน เช่น การสั่นสะเทือนหรือแรงดันที่มากเกินไป อาจทำให้ความสมบูรณ์ของฉนวนลดลงและส่งเสริม Partial discharge

เครื่องมือที่จะช่วยในการตรวจสอบ Partial discharge

    เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทดสอบด้วยอัลตราโซนิก SONAPHONE จานทรงพาราโบลา SONOSPOT จะใช้ในการตรวจจับความเสียหายที่ยากต่อการเข้าถึงหรืออยู่ไกลออกไป เช่นบนสายส่งและกระจายไฟฟ้า ด้วยความไวสูงและทิศทางที่แม่นยำของเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถตรวจจับการคายประจุไฟฟ้าบางส่วน (Electrical Partial Discharges) และความเสียหายที่ฉนวนไฟฟ้าเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Medium-Voltage) หรือสวิตช์เกียร์ แนวโน้มของการคายประจุไฟฟ้าบางส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ลุกลามในส่วนของฉนวนกันไฟฟ้า

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน อุปกรณ์ SONAPHONE สามารถใช้ตรวจจับและจำแนกระดับความรุนแรงของปัญหาโคโรนา (Corona), แทร็กกิ้ง (Tracking) และการอาร์ค (Arcing) สำหรับทั้งอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง ปานกลาง และต่ำ เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบบเปิดหรือปิด เพื่อตรวจสอบตู้สวิตชิ่ง กล่องควบคุม รีเลย์ หม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน ฯลฯ

เครื่องตรวจจับรอยรั่วด้วยอัลตราโซนิก

เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว Acoustic Imager | Cry Sound CRY2624 เป็นเครื่องมือที่สามารถ กันระเบิดได้ เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรม ปิโตเคมี และ อุตสาหกรรม ที่ใช้งานหนัก

การวิเคราะห์ การรั่วไหล

  เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการวัดการรั่วไหล กล้องจะแสดงปริมาณการรั่วไหลและการสูญเสียตลอดจน ระดับการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง

Analytics and reports

การประมวลผลตามส่งข้อมูล ในรูปแบบ เทมเพลตและการบันทึกข้อมูล data, waveforms, spectra, spectrograms ได้รับการสนับสนุนโดยซอฟต์แวร์เครื่องมือวิเคราะห์รายงาน CRYSOUND ซึ่งสร้างโปรโตคอลที่แก้ไขได้ตามมาตรฐาน ISO 50001 ในรูปแบบ Excel

เครื่องตรวจจับรอยรั่วด้วยอัลตราโซนิกSONAPHONE ทำรีพอร์ทคำนวนปริมาณลมรั่วและค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ

เครื่องตรวจจับรอยรั่วด้วยอัลตราโซนิกSONASCREEN ทำรีพอร์ทคำนวนปริมาณลมรั่วและค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ เห็นจุดรั่วได้ด้วยตา

เครื่องตรวจจับรอยรั่ว ด้วยอัลตราโซนิก SONAPHONE POCKET ตรวจสอบลมรั่วด้วยอัลตร้าโซนิค ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

ข้อดีของการตรวจจับรอยรั่วด้วยอัลตราโซนิก

 • ตรวจจับรอยรั่วในระบบอัดอากาศ ก๊าซเฉื่อย และระบบสุญญากาศ
 • สามารถช่วยลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศได้สูงสุดถึง 35 %
 • อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรสำหรับการจำแนกประเภทการรั่วไหลและประเมินระดับการรั่วในหน่วยลิตรต่อนาที
 • LeakExpert: แอพเฉพาะสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลและการจัดหมวดหมู่สำหรับ SONAPHONE
 • สร้างรายงานแจ้งการรั่วไหลได้

LEAKEXPERT

Specific app for leak detection and classification

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้ใจ
Read Our Latest News

News & Articles

การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณการบำรุงรักษาให้เหมาะสม
เครื่องจักรนั้น มีหลายประเภท หลายการใช้งาน ซึ่ง จะแบ่งตามรูปแบบการใช้งานในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำงานไม่ซับซ้อน อาจจะใช้เครื่องจักรที่เป็นรูปแบบ รอก , เชือก, ฟันเฟืองเล็กน้อย เป็นต้น ขยับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นพวกที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เช่น เครื่องจักรในรูปแบบ PLC , เครื่องจักรประเภทมอเตอร์ , เครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องจักรในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างมา ดังนี้
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY

Product

X